22 mars 2008- Topalli: Bashkim, për një reformë të madhe shtetërore në Kuvend.