22 mars 2008- Topalli: Shteti, angazhim maksimal që të rinisë jeta dhe të kthejmë besimin ndër banorët e dëmtuar nga shpërthimi.