31 mars 2008 - Kuvendi mblidhet në seancë plenare dhe dëgjon raportin e ILDKP-së