Le të zbulojmë rolin e planeteve dhe si ndikojnë ato në jetën tonë.Shpesh, kur dikush dëshiron ti afrohet në një mënyrë më të thellë studimit të Astrologjisë dhe ndikimit të yjeve në jetën e njeriut, dëgjojmë për Temën e Lindjes. Është një studim që shkon përtej horoskopit të thjeshtë që mund të lexohet në gazeta ose në internet.


Analiza e shenjës së zodiakut është vetëm një pjesë e vogël e asaj që mund të ofrojë një studim i saktë dhe i hollësishëm i temës së lindjes. Çfarë është Tema e Lindjes në Astrologji? – Është studimi i pozitës së planeteve në rrethin e zodiakut në momentin e lindjes sonë, në një ditë të caktuar, në një kohë të caktuar dhe në një vend të caktuar.


Është si një fotografi e planeteve në atë moment të saktë në të cilin njeriu ka lindur. Kur erdhëm në botë, Dielli ishte në njëfarë mase në një shenjë të caktuar të zodiakut. E njëjta gjë vlen edhe për Hënën, Merkurin, Venusin, Marsin dhe të gjithë planetet e tjera: secili prej tyre zë një pozitë të caktuar në një shenjë të veçantë të zodiakut. Për të llogaritur pikën e saktë ku planetet ishin në kohën e lindjes, përdoren Ephemerides: ato nuk janë asgjë më shumë se tabelat astrologjike që gjurmojnë lëvizjen e planetit në rrethin zodiakal.


Sot ka programe kompjuterike për të nxjerrë grafikun me një klikim të thjeshtë, por për interpretim është më mirë të mbështetemi në ndjeshmërinë dhe aftësitë e një astrologu të mirë. Rrethi i Zodiakut ndahet në 12 pjesë të barabarta, të cilat janë 12 shenjat zodiakale. Kur flasim për temën e lindjes, rrethi zodiakal ndahet në 12 pjesë të tjera, të cilat janë 12 Shtëpitë Astrologjike, ose 12 sektorë të jetës njerëzore.


E gjithë kjo gjeneron një temë unike të lindjes, e cila do ta predispozojë personin të posedojë disa karakteristika dhe të përmbushë disa ngjarje në rrugën e tij. Është e rëndësishme të mbani mend fjalët e Shën Agustinit: “Astra inclinant non necessitant”: kjo do të thotë që yjet parapëlqejnë, nuk detyrojnë. Duke qenë i predispozuar për një drejtim të caktuar nuk do të thotë që nuk mund të marrësh një tjetër: për shembull, nëse kemi një predispozicion për vallëzim, në vend të shkencës, do të sigurojmë që, për të qenë shkencëtar, do të hasim më shumë pengesa dhe një rrugë më të vështirë ose jo të favorizuar nga yjet.


Por kjo nuk e përjashton faktin që mund të bëhemi shkencëtarë nëse duam. Njeriu është gjithashtu i ndikuar nga mjedisi, nga përshtypjet, nga situatat e njohura gjenetike, nga leximet që ai zgjedh dhe nga gjithçka që e rrethon, me zgjedhjen e tij apo jo. Studimi i Temës tuaj të Lindjes është i nevojshëm për të njohur aftësitë dhe dobësitë tona, ndihmon që të bëhemi të vetëdijshëm për disa pjesë të vetes që nganjëherë është e vështirë ti shohim ose ti pranojmë.


24 mars 2018 (gazeta-Shqip.com)