19/07/2010 Procedura e plotë për marrjen e pronësisë së apartamenteve të blera nga firma ndërtuese


Afatet edhe pagesat për garazhet, verandat dhe ballkonet e jashtëm. Ja dokumentet


Të gjithë ata persona që duan të blejnë apartamente nga firma, e cila ka ndërtuar objektin, duhet të kenë patjetër katër dokumente për t’i dorëzuar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për të bërë regjistrimin e banesës së blerë. Sipas procedurave të publikuara nga ZQRPP-ja, aplikuesi duhet të dorëzojë kontratën e shitjes që lëshohet dhe firmoset nga noteri, certifikatën e pronësisë së ndërtesës apo truallit që shitet, e cila merret nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në qytetin që ndodhet objekt


me shume ne gazeten ne treg