Shtimi i rasteve te grabitjes se bankave gjate 2010-tes ka nxjerre ne pah nevojen e ndryshimit te ligjit per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike.Shoqerite licensohen nga drejtoria e pergjithshme e policise se shtetit sipas ligjit te vitit 2001.Aktualisht numri i kompanive te licensuara eshte 324.Pjesa me e madhe e bankave te nivelit te dyte ruhen pikerisht nga te ashtuqujaturat polici private mbeshtetur ne nje aktmarveshje te vitit 2005 lidhur mes ministrise se rendit ne ate kohe dhe bankes se Shqiperise.Kjo marveshje vepron ne tre drejtime.


"Konsiston n tri mnyra t ruajtjes s bankave, ruajtjen nga ana e
jashtme t objekteve, dhe mnyra e dyt sht ruajtja me an t mjeteve
autovizive, dhe e treta shoqrimi i vlerave monetare, me an t mnyrave
t shoqrimit", tha Sajmir Kucana specialist ne drejtorine e rendit
publikLigji e parashikon kufirin maksimal te moshes se lejuar per punonjesit
deri ne 60 vjec.Shume nga drejtuesit e shoqerive private jane te prirur
ti kene njerzit prane ketij kufiri per te pasur lehtesira.Drejtorise se
pergjithshme te policise se shtetit i eshte dashur te nderhyje disa here
duke marre masa te cilat variojne nga gjobe deri ne heqje license"Kemi disa raste, pr mosplotesimin e kritereve. Ka disa shoqri t
cilat jan penalizuar dhe sht hequr licenca. N baz t nenit 21, pika
c, q thot pr ndshkimin e parashikuar n ligj, pra kur ndryshojn
kriteret, q kritere do t thot hupje aftsish t drejtuesit teknik i
cili sht dhe drejtuesi m i lart ligjor", tha Kucana.Drejtuesit e policise kane organizuar muajt e fundit disa takime me
perfaqesuesit e kompanive private te cilat kane pasur si synim rritjen e
nivelit te sigurise ne banka.Nga ana tjeter njue grup ekspertesh po
merren me pergatitjen e ndryshimeve qe do ti behen ligjit te vitit 2001.Gent Hazizi


< I mëparshmi