brbrEdhe per vitin 2014-te Bankers Petrolium nuk ka derdhur asnje lek ne formen e tatimit mbi fitimin ne buxhetin e shtetit Ne kete raport i cili tregon te ardhurat e kompanise per vitin e kaluar pranohet se jane fituar 216 milion dollare por keto para deklarohen si te mbuluara me shpenzime Sipas kontrates qe ka me qeverine shqiptare firma e cila ka te drejta ekskluzive ne fushen e kerkimit dhe prodhimit te naftes ne Shqiperi nuk mund ta paguaje kete tatim nese shpenzimet tejkalojne te ardhurat qe ajo nxjerr si pasoje e shitjes se naftes jashte  Por cilat jane shpenzimet e kesaj kompanie 60 milion dollare jane shpenzime transporti 22 milion dollare shkojne per paga dhe 95 milion shkojne per operacionet e kerkimeve Ne total nese keto shpenzime mblidhen ato kalojne edhe zerin qe gjithe qeveria shqiptare ndan per administraten Eksperti Oltion Rrumbullaku thote se qeveria duhet te permiresoje ligjin dhe te forcoje kontrollin per keto kompani te cilat shkaktojne deme shfrytezojne burime natyrore dhe i shmangen detyrimeve tatimore Ne fillim te vitit 2014-te qeveria shqiptare ne vend qe te shtrengonte kushtet per vjeljen e taksave ndaj ketyre firmave miratoi se bashku me paketen fiskale nje ligj i cili favorizonte Bankres qe te mos paguante TVSH-ne per naften qe importon per te kryer operacionet e kerkimit dhe zhvillimit nisme e cila i kushtoi buxhetit te shtetit 200 milion leke te rinj Nga ana tjeter burime zyrtare nga Ministria e Energjise thone se te marten do te dale raporti teknik se cfare ka ndodhur ne te vertete gjate kohes se shperthimit te pusit dhe me pas grupi i punes do te vendose per masat dhe pergjegjesite qe do te mbaje kompania Bankresbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
br