brbrKompania Bankres Petrolium eshte ndihmuar nga Banka Evropiane per Rindertim dhe Zhvillim ne menyre qe te rrite investimet ne Shqiperi por kushti kryesor ketu ka qene mbrojtja e mjedisit Ne vitin 2009 BERZH ka miratuar nje kredi me vlere 50 milion dollare dhe 5 milion nga keto para duhet te shkonin per ruajtjen e mjedisit pastrimin e zones dhe zbutjes se efekteve te operacioneve te naftes te banoret perreth br
Ne 2009-en Banka Evropiane per Rindertim e Zhvillim dha nje hua per kompanine Bankers Petrolium me qellim zbutjen e efekteve te operacioneve te saj ne mjedis dhe per investimet kapitale te saj Qellimi i ketij financimi ishte mbeshtetja e kompanise ne zhvillimin e fushes se naftes se Patoz Marinzes e cila eshte nje nga zonat me te medha naftembajtese ne Europe por parate duhet te shkojne edhe per rehabilitimin e zonave perreth te cilat kane qene te ndikuara nga operacionet e kerkimit te naftes te menaxhuara nga kompania shteterore Albpetrol se bashku me vete Bankersbr
Ne vitin 2013-te BERZH vendosi qe te rrite shumen e financimit per kete kompani dhe nga 50 milion ta coje ne 100 milion dollare kusht serish ketu mbetej investimi per mbrojtjen e ambientit dhe ndihmen qe duhet te jepte per komunitetinbr
Ne vitin 2013-te BERZH rriti shumen e huamarrjes se kredise ne menyre qe te ndiohmoje kompanine te konsolidoje poziten e saj financiare dhe per ta mbajtur te angazhuar ne programe mjedisore dhe socialebr
Por pavaresisht parave dhe kredive te buta qe kane dhene donatoret e huaj per investimin e kesaj kompanie ne Shqiperi me sa duket mjedisi ka qene gjeja e fundit per te cilat jane perdorur parate Kjo duket edhe nga pamjet e disa diteve pas shperthimit te pusit ku ndotja mjedisore eshte e larte Po keshtu edhe banoret e zones rrezikojne helmimin nga punimet qe firma ka bere ne terrenbrbr
br