Krahas ndërtimit të këndeve të reja, një vëmendje të posaçme Bashkia e Tiranës po i kushton edhe mirëmbajtjes së këndeve të ndërtuara deri më tani. Sipas planit të punës për mirëmbajtjen, specialistët e Bashkisë së Tiranës kanë rigjeneruar gjelbërimin e sheshi rekreativ te Komuna e Parisit.


Gjithashtu është bërë dhe pastrimi dhe riparimi I moduleve të lojërave të dëmtuara, ndërsa po punohet për zëvendësimin e bimësisë sezonale. Këndi i lojërave për fëmijë në Komunën e Parisit, shërben edhe si një shesh pushimi për të moshuarit dhe banorët e zonës.


Sipërfaqja totale e sheshit është rreth 800 m2, ku gjysma e sipërfaqes është e gjelbëruar dhe gjysma tjetër është dedikuar për këndin e lojërave dhe të pjesëve për kalim. Bashkia vazhdimisht u ka bërë thirrje qytetarëve që të mirëmbajnë këndet e lojërave dhe ambientet publike si një pasuri e përbashkët e gjithë qytetit.


24 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)