Ura e Pronovikut qe lidh Policanin me Corovoden eshte shembur disa dite me pare ndersa punetoret kane qene duke punuar per perforcimin dhe zgjerimin e saj.

Ura eshte shembur ne nje pjese te mire te shpatulles se saj duke u bere rrugen te pakalueshme. Eshte dashur nderhyrja e Drejtorise se Rrugeve ne Berat qe te meren masa per hapjen e nje segmenti dytesor me qellim mos izolimin e zones.

Qarkullimi i mjeteve te tonazhit te rende qe transportojne pllaka guri kane shkaterruar nje pjese te mire te ketij aksi. Ai shprehet se disa here ka kerkuar bashkepunimin e policise rrugore me qellim marjen e masave per ndalimin e mjeteve te tonazhit te rende, gje e cila vazhdon ende.