Bie prodhimi i Albpetrol



E hene 25 Mars 2013 1657

Bie prodhimi i AlbpetrolProcedurat e zgjatura te procesit te privatzimit i cili ne fund deshtoi ndikoi negativisht edhe ne menaxhimin e kompanise Albpetrol Duke ju referuar te dhenave zyrtare ne vitin 2012 kjo kompani arriti te prodhoje vetem 45 mije ton nafte nga 60 mije qe prodhoi ne 2011

Sipas eksperteve renia graduale e prodhimit nuk vjen vetem nga reduktimi i vendburimeve por edhe i drejtimit te kompanise Nga viti ne vit qeveria nepermjet vendimeve te ndryshme ka dhene me koncesion vendburime e naftes kompanive private duke ja hequr nga administrimi Alpbetrolit per shkak edhe te teknologjise se perdorur Nga ana tjeter edhe ato vendburime te naftes qe jane ne administrimin e Albpetrolit nuk jane te regjistruara ne hipoteke cka ka qene nje tjeter problem i deshtimit te privatizimitbr
br





p