“CEZ Shpërndarje” prezanton shërbimin më të ri ndaj klientët, që është mundësimi i faturave të energjisë online. Drejtues të kompanisë, deklaruan se për të gjithë konsumatorët që paguajnë energjinë, do të ketë dhurata, përmes lotarive televizive.Aktualisht, borxhi i konsumatorëve ndaj “CEZ Shpërndarje” llogaritet 32 miliardë lekë.“CEZ Shpërndarje” prezanton shërbimin më të ri ndaj klientëve, mundësimin e faturave të energjisë elektrike në mënyrë elektronike.Ky shërbim është tashmë në funksion dhe do t’i vijë në ndihmë të gjithë qytetarëve, të cilët do të mund të shohin faturat e tyre, pa qenë nevoja të presin në radhë të gjata.Ndërkaq, gjatë këtij prezantimi, drejtues të kompanisë çeke, theksuan se arkëtimet e CEZ vijojnë të jenë ende të ulëta dhe borxhi i institucioneve buxhetore dhe jo buxhetore arrin deri në 32 miliardë lekë.Ndër institucionet që janë debitorët më të mëdhenj të energjisë elektrike, janë kryesisht ujësjellësit dhe shkollat.Ankesat e ardhura nga qytetarët pranë CEZ Shpërndarje, për 1 vit, mund të llogariten deri në 10 mijë të tilla, por vetëm 10 për qind prej tyre përbëjnë ankesa për mbifaturim.Për të gjitha këto të fundit, janë marrë masa për kompensimin e konsumatorëve nga kompania private.