Ndonëse fushata zgjedhore në Shqipëri ka filluar me shpejtësi, një
numër i konsiderueshëm qytetarësh pohojnë se nuk i njohin programet
elektorale të partive. Një pjesë tjetër thotë se për programet kanë
dëgjuar shkarazi nga mediat, por ka edhe shumë qytetarë që janë
indiferent nga politika. Korrespondenti ynë, Ilirian Agolli, në
bashkepunim me kolegët nga Shkodra dhe Gjirokastra, përgatiti këtë
material.