pp
pGrupi parlamentar i Partise Demokratike kerkon interpelance me Kryeministrin Edi Rama lidhur me emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit Artan Didi Deputetet e PD-se e kane dorezuar kerkesen per interpelance ne Kuvend Ne parashtrimin qe PD ben ne kerkesen e saj Artan Didi nuk ploteson asnje nga kriteret taksative per emerimin e tij ne krye te policise se shtetit Ndersa rendin gjithe kriteret ligjore per emerimin ne kete post PD perfundon kerkesen me argumentin se ne kushtet e shkeljes flagrante te ligjit ne emerimin e z Artan Didi dhe pasojave te renda qe kjo paligjshmeri sjell si pasoje paligjshmerine dhe legjitimitetin ne te gjitha aktet dhe veprimet e Drejtorit te Pergjithshem dhe strukturave ne vartesi te tijp

br styleclearboth