Nga materialet e paraqitura nga Sektori i Garave te FSHF-se, Komisioni I Disiplines pasi degjoi dhe arbitrat , vezhguesin dhe delegatin si dhe shqyrtoi ne teresi dokumentacionin : vendosi:
Per shkak te invadimit te fushes ne minuten e 67-te ndeshjes , nderhyrjeve e presioneve ndaj arbitrave kur loja vazhdonte, si dhe per shkak se vijimi i ndeshjes pas nderprerjes (rezultati ka qene Dajti-Korabi 1-0), eshte zhvilluar e drejtuar nga arbitrat ne mungese te zbatimit te rregullores se lojes, c'ka ka passjelle nje arbitrim formal e te pa rregullt me pasoja te drejteperdrejte ne rezultatin e ndeshjes Dajti-Korabi, ne baze te nenit 1 e 19 te KDS dhe nenit 43/2 germa "D"e te statutit te FSHF-se:
Anullimin e rezultatit te ndeshjes Dajti-Korabi. Perseritjen e ndeshjes Dajti-Korabi
KF Dajti per shkak te thyerjes se rregulloreve te sigurise, presionit ndaj arbitrave e futjes ne ambjentet e fushes se lojeste personave te pa autorizuar me pasoja te drejteperdrejta mbi arbitrin e ne rezultatin e ndeshjes, ne baze te neneve 2, 3, 4/ 19, 22, 24 te KDS , nenit 37 te rregullores se veprimtarise Futbollistike e nenit 40 te Statusit te FSHF-se denohet me pezullim te fushes per 6 (gjashte) muaj dhe 200.000 lek gjobe.
Zyrtari i klubit "Dajti" Kajmak Dushku per fyerje e presione ndaj arbitrave ne baze te nenit 4/6, 19, e 24 te KDS, denohet me 2 (dy) vjet pezullim nga cdo aktivitet dhe 100.000 lek gjobe.