Kryetari i Partise Bashkimi per te Drejtat e Njeriut Vangjel Dule e konsideron si te deshtuar procesin e regjistrimit te popullsise. Sipas tij ky proces pati per qellim tkurrjen e minoriteteve. Dule e argumentoi kete me faktin se ligji i regjistrimit te popullsise i ketij viti penalizonte ata qe ne deklarate nuk iu perputhej kombesia me ate te regjistruar ne gjendjen civile. PBDNJ-ja shoqatat ne partneritet strategjik me te jane per deklarime ne kundershtim me bazen e te dhenave ne republiken e Shqiperise Po. Perse vecse Sepse ne ate baze te dhenash kemi rezultatin e nje tkurrjeje sistematike nder vite e cila ka tjetersuar realitetin e shtrirjes dhe te permasave te minoritetit. Ky regjistrim i popullsise perbente nje deshtim te paralajmeruar te parapergatitur nje deshtim i cili krahas te tjerave mban dhe nje fature rreth 14 milione euro - tha Dule. Kreu i PBDNJ-se tha se procesi shkon perkunder frymes dhe kerkesave te Bashkimit Evropian drejt te cilit deshiron te shkoje Shqiperia.