Shtohen rreziqet për ekonominë botërore.Afirmimi vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ku në një dokument të survejimit të G20, theksohen rreziqet që mund të vijnë për vendet e tjera nga infektimi i krizës greke por edhe ndikimi që mund të ketë shtyrja e rritjes së tavanit të borxhit amerikan.