Institucionet shqiptare ndonjëherë kanë kritere të çuditshme për punësimet.


Kështu ndodh p.sh në Bashkinë e Tepelenës.


Ajo kërkon një punonjës pastrimi që të dijë të përdorë kompjuterin dhe të dije një gjuhë të huaj.


foto