Më tepër se 400 ndërtime mijëravjeçare me gurë, në formën e dyerve, janë zbuluar ndër vite në shkretëtirën e Arabisë Saudite.


Prej vitit 1950, kur shënohet zbulimi i parë, e deri më sot autoritetet kanë zhvilluar kërkime rreth këtyre formave të çuditshme, të cilat besohet se janë mbi 7 mijë vjeçare.


Me ndihmën e Google Earth është bërë edhe më e lehtë për identifikimin e këtyre portave, duke hapur edhe pista të reja hetimi për arsyen dhe se çfarë ato përfaqësojnë.