Një fotograf kaloi të paktën katër vite duke udhëtuar në hapësirën e ish- Bashkimit Sovjetik, për të dokumentuar godinat e reja që po ndërtohen që pas rënies së komunizmit.


Frank Herfort ishte në Rusi dhe në ish- republikat sovjetike Kazakistan, Azerbajxhan, Bjellorusi, etj.


Duket sikur çdo godinë po ulëret: jam më e madhja, më e mira, më e pasura, tha fotografi gjerman.


1


2


Imperial Pomp: Post-Soviet High Rise by Frank Herfort, Russia - 2014


Imperial Pomp: Post-Soviet High Rise by Frank Herfort, Russia - 2014


Imperial Pomp: Post-Soviet High Rise by Frank Herfort, Russia - 2014


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18