Sheshi Skënderbej është duke përfunduar.


Fotot e mëposhtme tregojnë vendosjen e pllakave me gurë nga të gjitha trevat e Shqipërisë.


Sheshi pritet të jetë gati brenda majit.