Numri i maturantëve të cilat kanë aplikuar në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, për ta marrë statusin e studentit në universitetin më të madh publik në Kosovë, ka qenë 17.412.
Telegrafi mëson se numri i aplikantëve të verifikuar për t’iu nënshtruar provimeve pranuese është 16.716.

Sipas statistikave, del se më së shumti të interesuar për të ndjekur studimet kishte Fakulteti i Edukimit, që këtë vit la pas Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin Juridik. Ndërsa, më së paku të interesuar kishte në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.

AdPlatformZone = {id: "549fcab82",format: "410x0"};


Studentët i janë nënshtruar provimeve pranuese dje dhe sot.

Të dhënat për aplikantët e verifikuar, për çdo fakultet të UP-së, janë si më poshtë!
Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore: 1137
Fakulteti Filozofik: 1725
Fakulteti Filologjik: 1792
Fakulteti Ekonomik: 2228
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës: 681
Fakulteti Juridik: 1574
Fakulteti i inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike: 641
Fakulteti i inxhinierisë Mekanike: 242
Fakulteti i Mjekësisë: 2198
Fakulteti i Arteve: 383
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinës: 666
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit: 476
Fakulteti i Edukimit: 2541
Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara – Ferizaj: 432
Gjithsej: 16716