Fletorja e burimeve zyrtare tashmë do të jetë online. Kjo është reforma më e re e ministrisë së drejtësisë e cila brenda këtij muaji do të kalojë për miratim në Kuvend. Qytetarët, gazetarët, avokatët apo çdo njeri tjetër, i cili ka nevojë për informacionë do të gjejë në portalin online të Ministrisë së Drejtësisë çdo ligj të përditësuar, çdo vendim të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

Në kuadër të dixhitalizimit të sistemit të drejtësisë, ministria e Drejtësisë ka vendosur që tashmë qendra e botimeve zyrtare të jetë elektronike duke ofruar edhe motorin e kërkimit.Ky portal online do të jetë i aksesueshëm edhe jashtë Shqipërisë jo vetëm nga shqiptarët, por edhe të huajt të cilët do të kërkojnë informacione lidhur me sistemin e drejtësisë apo legjislacionin shqiptar.