Takimi i nivelit të lartë midis Federatës dhe Landeve gjermane përfundoi me dakordim: procedurat e azilit do të bëhen më të shkurtra dhe më efikase - duke shtuar numrin e personelit dhe ndarë nga njëra-tjetra procedurat.

Azilk­ërkuesit n­ë Gjermani jan­ë trajtuar deri tani pak a shum­ë nj­ësoj - me p­ërjashtim t­ë disa kontigjenteve t­ë veçanta, si t­ë refugjat­ëve nga Siria. Kjo tani do t­ë ndryshoj­ë, deklaroi Ministri i Brendsh­ëm Thomas de Maiziere pas nj­ë takimi t­ë nivelit t­ë lart­ë t­ë refugjat­ëve n­ë Zyr­ën Kancelarore. "Neve na nevojitet fuqia e diferencimit p­ërmes procedurave t­ë ndara", tha De Maiziere, "nga pranimi deri n­ë kthim." N­ë t­ë ardhmen duhet b­ër­ë dallim midis refugjat­ëve, q­ë kan­ë nj­ë shans t­ë madh p­ër t­ë qendruar dhe atyre "p­ër t­ë cil­ët duam q­ë t­ë largohen nga vendi yn­ë."

Ai shpreson q­ë ky mesazh i takimit t­ë nivelit t­ë lart­ë t­ë ket­ë edhe nj­ë efekt psikologjik n­ë shtetet e Ballkanit. Atje me siguri q­ë perceptohet me shum­ë me v­ëmendje, "çfar­ë b­ëjm­ë ne".

Vet­ëm pak jav­ë deri n­ë kthim pas

N­ë kat­ër muajt e par­ë t­ë k­ëtij viti, gjysma e azilk­ërkuesve ka ardhur nga Ballkani Per­ëndimor - pra nga shtete q­ë ose konsiderohen "shtete t­ë sigurta t­ë origjin­ës", shkak p­ër t­ë cilin aplikuesit nuk kan­ë thuajse asnj­ë shans p­ër t­ë marr­ë azil, ose nga shtete si Shqip­ëria, shtetasit e s­ë cil­ës kan­ë nj­ë kuot­ë pranimi n­ën dhjet­ë p­ërqind, shpjegoi De Maiziere. Numri i azilk­ërkuesve nga ky rajon do t­ë pak­ësohet.

Konkretisht, De Maiziere shpjegoi q­ë refugjat­ë me m­ë pak shanse p­ër t­ë marr­ë azil do t­ë strehohen s­ë bashku. Kështu q­ë q­ë prej strehimit t­ë tyre t­ë kthehen n­ë m­ënyr­ë m­ë t­ë koncentruar. Vet­ëm pak jav­ë do t­ë zgjas­ë derisa t­ë zbatohet vendimi i kthimit. Deri tani, kthimi konsekuent i azilk­ërkuesve t­ë refuzuar d­ështon edhe p­ër shkak t­ë faktit se njer­ëzit strehohen n­ë vende t­ë ndryshme. Procedura m­ë e shkurt­ër e synuar do t­ë ndikoj­ë q­ë t­ë b­ëhet "m­ë normal" kthimi, plot­ësoi kancelarja Angela Merkel.

2000 vende shtes­ë

Kjo do t­ë arrihet kryesisht duke shtuar numrin e personelit. N­ë m­ënyr­ë graduale, Në Zyr­ën Federale p­ër Migrimin dhe Refugjat­ët do t­ë shtohen 2000 vende t­ë tjera pune. Q­ë k­ët­ë vit jan­ë planifikuar 750 vende pune shtes­ë. Edhe n­ë Policin­ë Federale dhe n­ë Ministrin­ë e Jashtme gjermane do t­ë ket­ë m­ë shum­ë personel. Si rrjedhoj­ do t­ë mund t­ë p­ërpunohen n­ë m­ënyr­ë m­ë t­ë koncentruar 200.000 rastet e vjetra, n­ë t­ë cilat procedura ka zgjatur m­ë shum­ë se nj­ë vit.

Azilkërkues nga Kosova pa shans qendrimi në Gjermani

Megjithat­ë masat nuk jan­ë vendosur. Kjo do t­ë ndodh­ë n­ë nj­ë takim t­ë nivelit t­ë lart­ë midis Federat­ës dhe landeve gjermane nmë 18 qershor. "Fryma e bisedave t­ë sotme" e ka bindur, q­ë k­ëto masa edhe do t­ë zbatohen, tha Angela Merkel. K­ëtu bëjn­ë pjes­ë edhe masat p­ër integrimin m­ë t­ë shpejt­ë t­ë refugjat­ëve p­ërmes gjuh­ës, arsimit dhe profesionit. Natyrisht q­ë n­ë t­ë gjith­a k­ëto masa parat­ë luajn­ë nj­ë rol, tha kancelarja. Por mesazhi i dit­ës ­ësht­ë se t­ë gjith­ë pjes­ëmarr­ësit kan­ë vullnet p­ër t­ë gjetur nj­ë zgjidhje.

"Detyr­ë gjith­ështet­ërore"

Krahas Merkelit dhe De Maiziere n­ë takim mor­ën pjes­ë edhe kryetari i Partis­ë Socialdemokrate Gjermane, Sigmar Gabriel dhe - si p­ërfaq­ësues t­ë landeve federale - kryeministrja e landit t­ë Renanis­ë Veriore - Vestfalis­ë Hannelore Kraft dhe kolegu i saj bavarez, Horst Seehofer. T­ë gjith­ë ata theksuan dakordimin si rezultat t­ë takimit dhe u bashkuan me vler­ësimin e Merkelit. Koha e kritikave reciproke midis landeve dhe federat­ës ka marr­ë fund, ka filluar puna konstruktive, tha De Maiziere. /DW/

2000 vende shtes­ë