Në Shqipëri janë rikthyer ditët e fundit diskutimet për çështjen e pronave pas disa vendimeve të Qeverisë. Në Gjirokastër, një qyteti i njohur për sekustrimet e shumta gjatë regjimit komunist, pronarët vazhdojnë të paraqesin pranë Agjensisë së Pronave dokumente të pretendimeve të tyre.