Gjuha shqipe ne UniversiteteE hene 25 Mars 2013 1705

Gjuha shqipe ne UniversiteteNese studion per Matematike Kimi Mjekesi Drejtesi apo cdo dege tjeter ne Universitetin e Tiranes tashme do te kesh lende dhe provim me vete edhe gjuhen amtareKultura dhe gramatika e gjuhes shqipe eshte lenda me e re ne programet mesimore te semestrit te dyte Edhe pse kete vit eshte nje program me zgjedhje shume studente e kane perzgjedhur per shkak te mangesive qe kane ne gjuhen amtare Specialiste te gjuhes dhe drejtues te fakultetit filologjik te cilet kane propozuar futjen e gjuhes amtare ne universitet shprehin domosdoshmerine e mesimit te shqipes ne cdo shkolle te larte Sipas tyre te rinjte sot kane probleme dhe mangesi te theksuara me gjuhen amtare Mesimi i Gjuhes Shqipe do te mbulohet nga pedagoget e Fakultetit Filologjikp