Ndihma per Greqine dhe ombrella per shpetimin e euros ne kuadrin e ligjit per mekanizimin e stabilitetit te euros nuk e cenojne nenin 38 pika 1 te kushtetutes deklaroi kryetari i Gjykates Kushtetuese Gjermane Andreas Vokuhle.


Bildunterschrift Groszligansicht des Bildes mit der Bildunterschrift Grupi i profesoreve qe paraqite ankese ne gjykaten kushtetuese


Ne kete menyre Gjykata Kushtetuese Gjermane i konsideroi si ne perputhje me ligjin dhe kushtetuten ndihmat miliardeshe per Greqine dhe kontributin e Gjermanise per ombrellen per shpetimin e euros. Me shpalljen e ketij vendimi Gjykata Kushtetuese Gjermane hodhi poshte padine e nje grupi profesoresh te ekonomise si dhe te deputetit kristiansocial Peter Gauweiler. Keta kishin ngritur padi kunder ndihmave miliardeshe te cilat i konsideronin si shkelje te se drejtes evropiane. Vec kesaj ata shihnin te cenuar te drejten e parlamentit federal gjerman per te vendosur per buxhetin.160


Garancite e miraturara per Greqine ne perputhje me kushtetuten


Sipas gjyqtareve te Gjykates Kushtetuese me seli ne Karlsruhe garancite e miratuara ne fillim te majit prej parlamentit gjerman per Greqine qe shkojne ne 224 miliarde euro si dhe kontributi i Gjermanise per ombrellen per shpetimin e euros me vlere 123 miliarde euro jane ne perputhje me kushtetuten.


Te perfshihet me fort160komisioni parlamentar per buxhetin


Bildunterschrift Groszligansicht des Bildes mit der Bildunterschrift Nga salla e gjykates


Ne te njejten kohe gjykatesit kushtetues forcuan te drejtat e parlamentit federal gjerman ne vendimmarrje. Ata vendosen qe qeveria gjermane eshte ne te ardhmen e detyruar qe perpara se te ndermarre aksione te reja per shpetimin e euros dhe te ofroje ndihma financiare te marre miratimin ne cdo hap prej komisionit parlamentar per buxhetin.


Sipas fjaleve te kryetarit te Gjykates Kushtetuese Gjermane Andreas Vokuhle gjykata ne Karlsruhe160 vendosi


Nuk duhet te kete asnje mekanizem automatik per pagesa i cili cenon te drejtat e deputeteve. Paketat e ndihmave duhet te jene te percaktuara qarte dhe parlamentaret duhet te kene te drejten e kontrollit dhe te daljes prej tyre.


Autor Agenturen/P Pani


Redaktoi A Verbica


160160160160160160160160160


160