Cilat jane kriteret qe duhen plotesuar, per te gjithe aplikantet e tjere per studime pasuniversitare
Te gjithe studentet qe duan te mbrojne titullin doktor, kane mundesine ta bejne nje gje te tille edhe ne Universitetin e Durresit "Aleksander Moisiu". Ceremonia e celjes se doktoraturave eshte zhvilluar dje, ne prani te ministrit te Arsimit, Myqerem Tafaj. Kreu i MASH-it, pasi uroji 30 doktorantet e pare te ketij universiteti theksoi se, permes studimeve te doktorates, Universiteti i Durresit do te kete nje shtyse akoma me te madhe per t'u zhvilluar edhe me shpejt se deri tani. "Une i konsideroj studimet e doktoratures nje nxitje per arritjen e standardeve evropiane ne shkollimin e larte ne Universitetin e Durresit, nxitje qe eshte prezent ne te gjitha Institucionet e Arsimit te Larte ne Shqiperi",-tha Tafaj. Ministri i Arsimit vleresoi se strategjia e institucionit qe ai drejton eshte nxitja e te gjitha universiteteve rajonale qe plotesojne kushtet e nevojshme duke hapur tashme ciklin e trete te studimit ne Universitetin e Vlores dhe se fundit ne Universitetin e Durresit ne deget e Ekonomise, Marketingut, Finance dhe Administrimit Publik. Se shpejti, tha Tafaj me propozimin e Ministrit te Arsimit, qeveria do te shqyrtoje edhe dhenien e titullit Profesor i Asociuar edhe per fakultetet e universiteteve rajonale. Tafaj cilesoi se MASH inkurajon te gjithe universitetet rajonale qe i plotesojne standardet, ne hapjen e studimeve te doktoratures. Sipas legjislacionit, gjate periudhes se studimeve te doktorates, perpara paraqitjes ne provimin e doktorates, studenti duhet te kete plotesuar nje sere kushtesh. Se pari ai duhet te kete realizuar se paku, tri referime ose paraqitje (poster) shkencore, nga te cilat nje referim ose paraqitje duhet te jete mbajtur ne nje veprimtari shkencore nderkombetare (simpozium, konference, kongres) i pranuar ne baze te nje vleresimi paraprak shkencor dhe i botuar ne "Proceedings), te indeksuar me kod ISBN-je. Gjithashtu, kerkohet qe ai te kete botuar, si autor i pare, se paku tre artikuj shkencore ne revista shkencore. Se paku, njeri prej artikujve duhet te jete botuar ose pranuar per botim ne nje reviste shkencore nderkombetare, me bord editorial. Nje kriter tjeter eshte qe kandidati per doktor te kete pergatitur dhe paraqitur ne Keshillin e Profesoreve te fakultetit disertacionin, se bashku me nje permbledhje, te miratuar nga udheheqesi shkencor. Struktura e disertacionit dhe e permbledhjes se tij percaktohen ne rregulloren e studimeve te doktorates.