Shqiptaret kane blere me shume ne tremujorin e trete te ketij viti krahasuar me nje tremujor me pare por volumi i shitjeve ne tregtine me pakice ka shenuar ulje me 0.6 per qind nese i referohemi nje viti me pare. Ne indeksin e volumit te shitjeve ne tregtine me pakice Instituti i Statistikave veren se volumi i shitjeve eshte rritur 2.7 per qind krahasuar me periudhen prill-qershor. Rritje ne indeksin e volumit te shitjeve me pakice vihen re ne nje sere grupesh ku here shihet nje rritje e thekuar dhe here e moderuar. Keshtu ne grupin Artikuj te perzier kryesisht jo ushqimor ne njesi tregtare jo te specializuara indeksi i volumit te shitjeve eshte rritur 8.7 per qind ne kete tremujor krahasuar me paraardhesin. Rritje ka pasur edhe indeksi i volumit te shitjeve ne grupin Tregtia dhe riparimi iautomjeteve me 4.7 per qind kjo krahasuar me nje vit me pare ndersa krahasuar me tremujorin paraardhes ky indeks eshte rritur 2.6 per qind. Nderkaq tregtia me pakice e karburanteve sipas INSTAT eshte rritur me 9.4 per qind krahasuar me tremujorin paraardhes. Krahasuar me tremujorin e trete te vitit paraardhes indeksi i volumit te shitjeve ne grupin Tregtia me pakice e karburanteve eshte rritur 15.9 per qind thuhet ne raportin e INSTAT. Sa i perket punesimit ne tregtine me pakice vihet re nje ulje me 1 per qind ndersa ne grupin Tregtia dhe riparimi i automjeteve punesimi shenoi rritje prej 4 per qind kundrejt te njejtes periudhe te vitit te kaluar.

Tregtia me pakice 3-mujori III Krahasuar me 2009


Volumi i shitjeve - 0.6

Tregtia dhe riparimi i automjeteve - 4.7

Tregtia me pakice e karburanteve - 15.9

Punesimi ne Tregtine me pakice - 1

Punesimi ne Tregtia dhe riparimi
i automjeteve - 4