Institucionet shteterore dhe ato private nuk pranojne te sherbejne kundrejt kartes se identitetit, por kerkojne certifikate. Kjo pasi ne certifikate te dhenat e qytetarit jane te lexueshme, ndersa per kartat e identitetit duhet nje pajisje, te cilen nuk e disponon asnje institucion.