Zonat me konsum me te madh energjie ne Shqiperi vijojne te jene problematike ne pagesa dhe faturim.Tirana dhe Durresi jane nder zonat ku targetat e vena nuk jane realizuar nga OSSH.Ne nje analize te bere, drejtues te operatorit pranuan situaten. Nderkohe problem ka edhe me faturat e paarketuara nga institucionet buxhetore.