Instituti Bujqësor i Kosovës, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural që nga fillimi i këtij muaji bën testimin e mykotoksinave, në produkte ushqimore dhe prodhime bujqësore e blegtorale.

Për të realizuar këtë testim, IBK-ja ka trajnuar stafin përmes ekspertëve të "Alphachrome", përfaqësia e Agilent Technology në Kroaci, duke arritur me këtë aftësimin e stafit të tij për përdorim intensiv të HPLC - LC-MS/MS, në funksion të aplikimit të testimit analitik të mykotoksinave.

Instituti Bujqësor i Kosovës njofton se përmes këtij aktiviteti inovativ do të rritet siguria e kontrollit të ushqimit ndaj këtyre substancave toksike, të cilat deri më tani janë testuar vetëm në laboratorët jashtë vendit. Gjithashtu njoftohen të gjitha palët e interesit se testimet analitike rutinë të mykotoksinave ka filluar që nga 5 shtatori i këtij viti.