Udhëzimi më i fundit mbi kërkesat që janë depozituar për dëmshpërblim. Procedura për verifikimin e dokumenteve që janë dorëzuar për secilën dosje


Laureta RryçiMinistria e Drejtësisë njofton të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për të përfituar dëmshpërblim financiar se aplikantët, të cilët marrin njoftime për plotësim dokumentesh apo plotësim formularësh të vetëdeklarimit, në përgjigjen e tyre duhet të përcaktojnë numrin e dosjes dhe datën e regjistrimit të saj. Ky element është shumë i rëndësishëm sepse ndikon në përfshirjen e menjëhershme të dokumentacionit plotësues në dosjen përkatëse. Paraqitja e dokumentacionit plotësues pa numrin e dosjes e bën pothuajse të pamundur identifikimin e dosjes konkrete për shkak të numrit të madh të tyre, që ndodhen për shqyrtim pranë Ministrisë së Drejtësisë. Aplikantët që nuk kanë marrë përgjigje nga Ministria e Drejtësisë për shkak të adresës së gabuar apo për shkaqe të tjera do të ndihmohen nga sektori i trajtimit të kërkesave të ish-të dënuarve politikë në Ministrinë e Drejtësisë.

Emrat

Në listë nuk jepen vetëm gjeneralitetet, por edhe kërkesat e tyre. Në shumicën e rasteve, ashtu siç dhe është bërë publike, pjesa më e madhe e kërkesave janë rikthyer për shkak të mungesës së dokumentacionit. Sipas burimeve në Ministrinë e Drejtësisë, numri i kërkesave për dëmshpërblim sa vjen dhe rritet. Ndërkohë që shifra e fundit e bërë publike nga ky dikaster ka qenë mbi 12 mijë kërkesa për dëmshpërblim nga ish-të përndjekurit politikë të regjimit komunist. Për trajtimin e këtyre kërkesave është ngritur një grup pune, i përbërë nga 21 specialistë. Sipas saj, dosjet e paraqitura në Ministri i nënshtrohen shqyrtimit paraprak dhe konkluzionet e tyre iu bëhen të ditura të interesuarve brenda një periudhe të caktuar kohore, që zakonisht zgjat disa ditë. Për shumë dosje që rezultojnë me mangësi në dokumentacion njoftohen të interesuarit.

Listat e përfituesve

Aktualisht, organet e Drejtësisë dhe të Ministrisë së Brendshme po merren me verifikimin e emrave që do të përfitojnë nga dëmshpërblimi sipas ligjit të miratuar në Kuvend. Por, deri në një listë përfundimtare emrat do të kalojnë në një sërë procedurash që do të shërbejnë për verifikimin e tyre. Familjarët duhet të depozitojnë brenda vitit 2008 kërkesën për përfitimin nga dëmshpërblimi. Sipas ligjit, paraqitja e kërkesës në Ministrinë e Drejtësisë kryhet brenda territorit të vendit, vetëm me anë të Postës Shqiptare, nëpërmjet dorëzimit nga kërkuesi të dokumentacionit dhe marrjes së lajmërimit nëpërmjet postës për lajmërim-marrjen nga Ministria. Çdo ish-i dënuar politik i regjimit komunist, familjar i viktimave të pushkatuara ose familjar brenda rrethit të caktuar në këtë ligj i të dënuarit politik, që jeton ose nuk jeton, dorëzon dokumentet në emër të të dënuarit politik, i deklaron punonjësit të postës qëllimin e dërgesës dhe pajiset prej tij me formularin tip, që i bashkëlidhet këtij ligji, ku shënohen numri i dokumenteve të dorëzuara, data dhe ora e pranimit të kësaj dërgese dhe numri i regjistrimit të saj. Formulari nënshkruhet nga punonjësi i Postës dhe dërguesi në tri kopje; për dërguesin, për postën dhe për Ministrinë e Drejtësisë. Posta Shqiptare regjistron çdo dërgesë të saj në regjistra të veçantë dhe i ruan ato, sipas legjislacionit në fuqi. Dokumentacioni i dërguesit, së bashku me kopjen e formularit për Ministrinë e Drejtësisë, i postohet kësaj të fundit. Një kopje e njoftimit të marrjes së dokumenteve i përcillet dërguesit.

Verifikimi

Aktualisht po bëhet verifikimi i emrave nga organet e Drejtësisë, në bazë të të dhënave që disponon ky institucion në lidhje me personat që do të përfitojnë në sajë të statusit. Verifikimi i emrave pritet të përfundojë brenda një kohe të shkurtër, ku mendohet që pas muajit shkurt të nisë shpërndarja për kategoritë përfituese. Gjithashtu është deklaruar se dëmshpërblimi do të jetë në bazë të kritereve të përcaktuara në ligj për të gjitha kategoritë e shpallura si përfituese. Sapo të mbyllet verifikimi i listave do të nisë shpërndarja konkrete e dëmshpërblimit sipas kategorive përfituese dhe listave që do të depozitohen nga organet e Drejtësisë. Gjithashtu në projektligj është përcaktuar dhe shuma që do të përfitojë çdo i burgosur politik sipas kategorisë ku bën pjesë. Në bazë të këtij kategorizimi do të zbatohet dhe shpërndarja e dëmshpërblimit.Thoma Gogo Lenë Grillo 19/4/1936 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 5444 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Mustafa Haxhi Shaniko Shabanaj 5/10/1885 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 5445 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Hakim Dule Fatime Isaraj 1/2/1937 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 5446 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Dule Shefit Shegë Metushi 11/5/1918 Fier Dënim me Burg E papërcaktuar 5447 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Hamza Lilo Zeno Hoxha 21/4/1911 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 5448 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Sami Rrapo Xhevo Xhelilaj 12/1/1918 Çorrush, Mallakastër Dënim Kapital E papërcaktuar 11800 1/7/2008 Mangësi në Dokumentacion

Idriz Dylber Lahe Kotorri 5/3/1914 Kotorr, Gramsh Dënim me Burg E papërcaktuar 11801 1/7/2008 Mangësi në Dokumentacion

Mark Kolë Pashkë Kola 2/8/1911 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 5449 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Bejçe Abaz Xhemile Mino 31/12/1886 Gostivisht Kolonjë Dënim me Burg E papërcaktuar 11802 1/7/2008 Mangësi në Dokumentacion

Arshim Mystrel Hyrije Laraku 18/5/1933 Librazhd Dënim me Burg E papërcaktuar 11626 25/6/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Sait Rushit Shefije Çorapi 17/9/1924 Kukës Dënim Kapital E papërcaktuar 5450 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Zef Gegë Dile Brozi 5/4/1897 Durrës Dënim me Burg E papërcaktuar 5451 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Xhem Prend Prendë Doda 1/1/1980 Pukë Dënim me Burg E papërcaktuar 11596 1/1/1980 Mangësi në Dokumentacion

Medi Nexhip Nasiko Koxha 7/4/1901 Kolonjë Dënim me Burg E papërcaktuar 11803 1/7/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Riza Adem Sofie Hoxha 14/6/1923 Maqedoni Dënim me Burg E papërcaktuar 5452 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Safet Ibrahim Resmie Topalli 5/7/1934 Korçë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 5453 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Asim Malo Sabrie Qordja 1/1/1927 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 11.597 25/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Shyqyri Ali Naile Rubiku 12/10/1924 Durrës Dënim me Burg E papërcaktuar 5454 4/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Lluka Athanas Maria Rrufa 18/10/1902 Kavajë Dënim me Burg E papërcaktuar 5455 4/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Hari Xhorxhi Kristina Mitrushi 18/6/1889 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 11598 25/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Qerim Zymer Rushe Selmani 10/2/1915 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 5456 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ndrekë Mark Drane Syku 20/2/1920 Shënkoll, Lezhë Dënim me Burg E papërcaktuar 11.599 25/6/2008 Shqyrtim ne Themel (i drejtpërdrejtë)

Tolo Jani Frosina Muzina 24/4/1903 Delvinë Dënim me Burg E papërcaktuar 5458 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Qazim Ali Zejnepe Haçkovija 7/7/1925 Durrës Dënim me Burg E papërcaktuar 5459 4/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Nikoli Dod Maruke Therqaj 15/4/1934 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 11600 25/6/2008 Shqyrtim në Themel ( i drejtpërdrejtë)

Veis Hajrulla Bejaze Dervishi 20/3/1907 Skrapar Dënim me Burg E papërcaktuar 5460 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Behie Brahim Aishe Vathi 7/3/1949 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 911 1/1/1980 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Hilë Zef Age Marku 11/10/1941 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 5461 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Met Jaho Mine Tula 21/10/1895 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 5462 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Abaz Lan Maje Jakupi 26/5/1931 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 1249 19/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejte)

Skënder Zeta Refo Tosuni 7/1/1915 Gjirokastër Dënim me Burg E papërcaktuar 6557 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Halil Isuf Zylfije Allçi 8/5/1932 Viçidal, Tropojë Dënim me Burg E papërcaktuar 912 15/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Dod Bib Prende Biba 9/5/1905 Koklod, Pukë Dënim me Burg E papërcaktuar 2087 29/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Aleksandër Andrea Dorotha Cico 18/7/1917 Gjirokastër Dënim me Burg E papërcaktuar 11602 25/6/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Memë Halim Zikë Abazi 30/11/1913 Tepelenë Dënim Kapital E papërcaktuar 6556 4/4/2008 Njoftim Negativ (mbi kërkuesin)

Ferat Hamit Pema Mollaj 8/2/1935 Therepel, Skrapar Dënim me Burg E papërcaktuar 1008 15/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Nesim Xhemali Sefide Xhuti 23/9/1921 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 11604 25/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ahmet Bajram Mide Mihana 5/5/1915 Malbardhë, Milot Dënim Kapital E papërcaktuar 1705 25/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Hysen Salih Shyqyrije Bukoshi 1/1/1941 Kosovë Dënim me Burg E papërcaktuar 6555 4/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Pranvera Rakip Myzafere Ceri 30/5/1953 Berat Dënim me Burg E papërcaktuar 6554 4/4/2008 Njoftim Negativ (mbi llojin e dënimit)

Llesh Gjon Marë Kolziu 10/10/1920 Livadhën Dënim Kapital E papërcaktuar 2083 29/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Jorgo Kristo Elisaveta Varesi 17/8/1920 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 11605 25/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Enver Shyqyri Zegjine Karapiti 4/1/1920 Berat Dënim me Burg E papërcaktuar 6553 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Abdulla Ymer Mereme Sollaku 25/2/1936 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 1987 28/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Riza Mehmet Fize Dyli 27/7/1915 Berat Dënim me Burg E papërcaktuar 6552 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Dylber File Fatime Llapanj 31/12/1895 Xerje Dënim Kapital E papërcaktuar 2018 28/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Gjon Zef Prene Laska (Kryeziu) 29/10/1948 Shkodër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 6551 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Kalem Halim Bajame Zogu (Plashniku) 3/2/1913 Plashnik, Berat Dënim Kapital E papërcaktuar 2017 28/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Pal Prek Drane Syku 15/1/1936 Lezhë Dënim me Burg E papërcaktuar 6550 4/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Ismail Mefail Fatime Gega 12/1/1943 Librazhd Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 11625 25/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Muharrem Sabri Saliha Hysenbegasi 14/6/1909 Starovë, Pogradec Dënim me Burg E papërcaktuar 1925 27/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Mark Ndue Gjele Dedgjonaj 1/12/1949 Lezhë Dënim me Burg E papërcaktuar 6549 4/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Sami Qamil Zegjine Daja 5/11/1964 Peqin Dënim Kapital E papërcaktuar 1602 22/2/2008 Shqyrtim ne Themel (i drejtpërdrejtë)

Sami Hasan Nezie Bitincka (Hysi) 3/7/1910 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 6548 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Sotir Ndini Dafinë Bushi 15/8/1934 Kozarë, Kuçovë Dënim me Burg E papërcaktuar 1001 15/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Qazim Selo Zade Dervishi 3/6/1908 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 6547 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Nazim Bajram Rukije Sekaj 2/2/1918 Mal i Zi Dënim me Burg E papërcaktuar 6546 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Hajdar Gani Kadrije Qerreti 1/1/1930 Lushnjë Dënim me Burg E papërcaktuar 1833 26/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Saip Refat Pembe Caco 10/10/1916 Pogradec Dënim me Burg E papërcaktuar 6545 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Sherif Shahin Xharije Allamani 8/4/1926 Mat Dënim me Burg E papërcaktuar 6544 4/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Hysen Hajrulla Ajshe Zollumi (Hajrulla) 17/1/1920 Limjan Dënim me Burg E papërcaktuar 2033 28/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)26 Nentor 2008