Elbasan - Ish-rektori Jani Dode eshte zgjedhur dje Kryetar i Keshillit Administrativ te Universitetit "Aleksander Xhuvani" ne Elbasan. Nente anetaret e ketij keshilli kane votuar unanimisht emrin e prof. Jani Dodes ne kete detyre. Bordi i administrimit te universitetit eshte strukture e re e cila funksionon per here te pare ne universitetet shqiptare ne baze te ndryshimeve qe pesoi ligji per arsimin e larte. Bordi i Administrimit te Universitetit do te jete nje organ kolegjial vendimmarres i cili mbikeqyr dhe kontrollon veprimtarine e institucionit te arsimit te larte dhe qe ka te beje me menaxhimin dhe administrimin financiar dhe ekonomik te universitetit.


F. S.