Pirateria televizive merr forma të ndryshme, nga më të sofistikuarat. Ka dy forma për të piratuar. E para përmes formës digjitale dhe e dyta përmes internetit. Doja të ndalesha pak te platforma e dytë, e cila është më e shpeshtë dhe më e vështirë për tu luftuar, pasi përmes platformës digjitale duhet një rrjet kabllor.


Evidentimi apo konstatimi nëse po piratohemi ose jo është më e thjesht për tu konstatuar, e si rrjedhojë edhe parandalimi është më i thjeshtë. Ndërsa në rastin e dytë, kur flasim për piraterinë në internet, është një fenomen që nuk gjendet vetëm në Republikën e Shqipërisë, por edhe në vende të tjera, tregon Besmir Alushi, jurist i Digitalb-it.


Shërbimi i piratuar është në përgjithësi multipleks. Ai nuk piraton vetëm Digitalbin, piraton Tringun, piraton Al Jazeeran, piraton çfarë të gjejë, edhe Sky-in. Bën një paketë me shumë përbërës, me shumë shpërndarës të mundshëm sinjalesh, çka e bën më të kënaqshme në fund fare për abonuesin familjar shqiptar. Gjithshtu ai ul çmimet. Nuk e shet kurrë me çmimin publik që ka shpërndarësi tipik shqiptar. E gjithashtu ai merr paketë vjetore, sepse e ka të vështirë të mbledhë lekun. Nuk ka rrjet shitjeje. Pra, ai merr të gjithën në një herë. Pra, ul mjaftueshëm që të bëhet interesant çmimi, për ta marrë në një herë, tha Endri Meksi, ekspert IT-je.


Top Story/ Endri Meksi: Ja format më të sofistikuara të piraterisë televizivePirateria televizive merr forma të ndryshme nga më të sofistikuara. Dy forma për të piratuar. E parë përmes formës digitale dhe e dyta përmes internetit. Doja të ndalesha pak tek platform e dytë, e cila është më e shpeshtë dhe më e vështirë për tu luftuar pasi përmes platformës digitale, duhet një rrjet kabllorë, dhe evidentimi apo konstatimi nëse po piratohemi ose jo është më e thjesht për tu konstatuar dhe si rrjedhojë dhe parandalimi është më I thjeshtë. Ndërsa në rastin e dytë ku flasim për piraterinë në internet, është një fenomen që nuk gjendet vetëm në republikën e Shqipërisë por dhe në vende të tjera, tregon Besmir Alushi, Jurist, Digitalb Shërbimi i piratuar është në përgjithësi multipleks. Ai nuk piraton vetëm Digitalbin, piraton tringun, piraton, alxhazirën, piraton ça të gjejë, Skyin. Bën një paketë më shumë kontentë, me shumë providera të mundshëm sinjalesh. Çka e bën më të kënaqshme në fund fare për abonuesin familjar shqiptar. Gjithshtu ai ul çmimet. Nuk e shet kurrë me çimin publik që ka provideri tipik shqiptar. Dhe gjithashtu ai merr paketë vjetore. Sepse e ka të vështirë të mbledhi lekun. Nuk ka rrjet shitje. Pra ai merr në një herë. Pra ul mjaftueshëm që të bëhet interesant çmimi për ta marrë në një here, tha Endri Meksi, Ekspert IT


Gepostet von Top Story në Top Channel am Mittwoch, 10. April 2019