e Premte 15 Gusht 20141253 pm



p classwp-caption-text Keshilli Mbikqyres i Bankes se ShqiperiseSSSAbrASSKeshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise ka akuzuar mediat dhe rrjetet sociale se kane perhapur ne publik qendrime jo te pershtatshme Keshilli Mbikeqyres konstaton se ne media apo ne rrjetet sociale jane hedhur ne publik edhe qendrime jo te pershtatshme apo jo te verteta te cilat cenojne kolonat institucionale mbi te cilat Banka e Shqiperise kryen aktivitetin e saj Pavaresia dhe profesionalizimi jane dy kolonat me te rendesishme te nje banke qendrore Ne perfundim te mbledhjes kater oreshe te Keshillit Mbikeqyres Banka publikoi nje deklarate zyrtare ku ne te perfshiheshin 10 perfundime te situates pas skandalit Sipas anetareve te keshillit vjedhja e 71 milion USD ka ardhur nga elementi njerezor teksa theksoi se rregullat dhe procedurat nga punonjesit e Bankes duhet te zbatohen me rigorozitet brbrDEKLARATA brNe kete deklarate thuhet se Banka vazhdon te bashkepunoje me intensitet me Prokurorine per te mundesuar nje hetim te shpejte per zbardhjen e ngjarjes Sipas ketij institucioni zbardhja e vjedhjes do te sqaronte pergjegjesite e cdo individi nen akuze Grupet e punes te ngritura per te bere vleresimin administrativ te respektimit te procedurave kane arritur ne perfundimin se nuk ka shkelje ligjore nga ana e Keshillit Mbikeqyres dhe administratoreve se i gjithe kuadri ligjor dhe rregullator eshte i plote dhe garanton administrimin e aktivitetit te Bankes se Shqiperise dhe te sektorit bankar thuhet ne deklarate Sipas anetareve ne pergjigje te pyetjes logjike se cfare ka caluar atehere Keshilli Mbikeqyres i Bankes se Shqiperise vlereson se eshte elementi njerezor i cili me veprimet apo mosveprimet e tij ka lehtesuar punen e elementit kriminal per te realizuar vjedhjen Mesimi qe kemi nxjerre nga analiza e hollesishme e ketij akti te shemtuar eshte se zbatimi me rigorozitet i rregullave dhe procedurave eshte nje domosdoshmeri e perditshme Forcimi i disiplines ne punen per cdo njesi dhe cdo punonjes te vecante perben nje prioritet te vazhdueshem te veprimtarise se perditshme Vetem ne kete menyre do te shmangen praktika apo sjellje qe nxitin rutinen familjarizimin monotonine dhe uljen e vigjilences ne pune Ne mbledhjen e Keshillit Mbikeqyres u saktesua fakti se gjate kesaj periudhe jane marra masa per forcimin e kerkesave per figuren e punonjesve sidomos per disa pozicione te caktuara ne Banke si dhe per verifikimin ne vazhdimesi te figures se tyre Banka do te vijoje te informoje Kuvendin Qeverine dhe grupet e interesit per situaten nderkohe qe ka kerkuar nga Parlamenti te plotesoje sa me shpejt dy vendet vakante ne Keshill dhe te caktoje zvguvernatorin e dyte Po bashkepunojme me FMN per te kontraktuar nje shoqeri te huaj te pavarur eksperte per rastet e mashtrimit dhe vjedhjes ne kontabilitet dhe financa Ne komunikim me perfaqesuesen e Bankes Qendrore Europiane prane Bankes se Shqiperise i eshte kerkuar Bankes se Gjermanise dhe Bankes Qendrore te Holandes te mundesoje dergimin e eksperteve nderkombetare ne fushen e administrimit dhe te ruajtjes fizike te parase cash vijon me tej deklarata brbrDEKLARATA E BANKSSSSAbrASSKeshilli Mbikeqyres i Bankes se Shqiperise ka arritur ne keto perfundime brbrBanka e Shqiperise vazhdon bashkepunimin me intensitet me Prokurorine per te mundesuar nje hetim te shpejte dhe zbardhjen perfundimtare te kesaj ngjarjeje Kjo do te sqaronte pergjegjesite e cdo individi nen akuze dhe do te lehtesonte shume situaten brenda Bankes brbrGrupet e punes te ngritura per te bere vleresimin administrativ te respektimit te procedurave kane arritur ne perfundimin se nuk ka shkelje ligjore nga ana e Keshillit Mbikeqyres dhe administratoreve se i gjithe kuadri ligjor dhe rregullator eshte i plote dhe garanton administrimin e aktivitetit te Bankes se Shqiperise dhe te sektorit bankar brbrNe pergjigje te pyetjes logjike se cfare ka caluar atehere Keshilli Mbikeqyres i Bankes se Shqiperise vlereson se eshte elementi njerezor i cili me veprimet apo mosveprimet e tij ka lehtesuar punen e elementit kriminal per te realizuar vjedhjen Mesimi qe kemi nxjerre nga analiza e hollesishme e ketij akti te shemtuar eshte se zbatimi me rigorozitet i rregullave dhe procedurave eshte nje domosdoshmeri e perditshme Forcimi i disiplines ne punen per cdo njesi dhe cdo punonjes te vecante perben nje prioritet te vazhdueshem te veprimtarise se perditshme Vetem ne kete menyre do te shmangen praktika apo sjellje qe nxitin rutinen familjarizimin monotonine dhe uljen e vigjilences ne pune brbrJane marre masa per forcimin e kerkesave per figuren e punonjesve sidomos per disa pozicione te caktuara ne Banke si dhe per verifikimin ne vazhdimesi te figures se tyre Ne perputhje me Kodin e Etikes te punonjesit te Bankes se Shqiperise cdo punonjes dhe ne vecanti nga personeli i Bankes se Shqiperise qe eshte i ngarkuar me vlera monetare qe ushtron funksione kontrolli ose funksione mbikeqyrjeje te sistemit bankar kerkohet te vetedeklarojne si dhe te leshojne autorizimin perkates per tu verifikuar ne bashkepunim me organe dhe me institucione te specializuara shteterore rreth raportit qe ata kane me sjellje apo qendrime te tjera qe bien ndesh me etiken ne pune te punonjesit te bankes qendrore brbrDo te vazhdojme te jemi te hapur dhe te informojme Kuvendin e Shqiperise Ekzekutivin sistemin bankar shoqatat e biznesit si dhe grupe te tjera te interesit ne lidhje me zhvillimet ndikimin dhe masat qe kemi dhe do te marrim ne vazhdimesi Keshilli Mbikeqyres shprehu dhe nje here nevojen e plotesimit sa me shpejt nga Kuvendi i Shqiperise te dy vendeve vakante dhe caktimin e zevendesguvernatorit te dyte brbrPo bashkepunojme me FMN per te kontraktuar nje shoqeri te huaj te pavarur eksperte per rastet e mashtrimit dhe vjedhjes ne kontabilitet dhe financa Ne komunikim me perfaqesuesen e Bankes Qendrore Europiane prane Bankes se Shqiperise i eshte kerkuar Bankes se Gjermanise dhe Bankes Qendrore te Holandes te mundesoje dergimin e eksperteve nderkombetare ne fushen e administrimit dhe te ruajtjes fizike te parase cashbrbrADI SHKEMBI brbr

br






Votimi 5-1 Meksi kerkon shkarkim Keshilli mbron Fullanin









tweet