KEDS-i ka njoftuar për ndërprerjet e planifikuara të furnizimit me energji elektrike në disa zona, për shkak të mirëmbajtjes së rrjetit nëpër distrikte.

Prishtinë

Më 11.08.2016 ne NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të shkyçen:

Dalja 10 kV J15 Kampi Jordanez (10000010) prej orës 16:00 - 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Elkosi, Hiberna FM, Karabinierët Italian, Gazeta Kosova Sot, Unmiku, Ylli Beci dhe PTK-ja.

2. Më 11.08.2016, ne NS 35/10 kV Besia do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lluzhan (10013011 ) prej orës 12:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lupçi i Ulët,Tenezhdolli, Vranidolli, Barileva, Verbovci, Prugovci (te Halili), Bugurdoll-Fabrika e fishekzjarrëve, NSHT Biollet.

3. Më 11.08.2016, ne NS 110/10(20) kV Prishtina 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr 6- Ibrahim Banushi (11000001) prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ibrahim Banushi 1,Ibrahim Banushi 2 (Novosellët), Shtëpia e Pleqve, Elena Gjika, Ibrahim Banushi 3,Ibrahim Banushi 4 (Banesat e Abdyl Kelmendit), Banesat Novosella-Galimuna, Bajram Curri.

4. Më 11.08.2016, ne NS 110/10(20) kV Prishtina 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr -Nr:5-Xhemajl Ibishi (12000001) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhemail Ibishi 4/1 (Hani i Dilit), Xhemail Ibishi 4/2, Xhemail Ibishi 2.

5. Më 11.08.2016 në NS 110/10(20) kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J27-Kodra e trimave 5 (13000015) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Timave (një pjesë).

6. Më 11.08.2016 në NS 110/35/10(20) kV Podujeva do të shkyçen:

Dalja 10 kV Podujeva 5 (14000005) prej orës 12:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hoxhaj,Polonica,NTP Gashi,Dugllas private, Ballovci.

7. Më 11.08.2016 në NS 110/35/10(20) kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (14000009) prej orës 16:00 deri në orën 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poterët, Qurshijat, Gobelovitët, Kulla Havoll, Cakit, Muqiqët, Nelakët, Muratovitët, Kamerollët, Sekiraq (mulliri privat), Sekiraqa, Gllamnik (Automenkaniku privat), Kërtokët, Qeshmja, Arbanashët, Lahovitët, Derllupët, Kosumajt, Ragipi privat, te shkolla, Pompa Dini Privat, Konushevci, Burrice, Gllamnik Qupolli, Llapashticë e Ulët, Konushevc-Visokët bashkinvestim, Lagja e Gjinollëve Gllamnik.

Më 11.08.2016 në NS 110/35/10(20) kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Letanci (14000012) prej orës 16:00 deri në orën 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranqa, Perani, Bajqina, Bradashi, Katunishte, Lepaj, Dobratin, Revuq, Pakashticë (lagjja Behrami), Pakashtica.

9. Më 11.08.2016në NS 35/10(20) kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Breznicë (15019009) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Barileva Llumnicët, Brezhnica, Nebih Selmani Barilevë, Lagjja Bërbatovci, Barilevë, Lebanë.

10. Më 11.08.2016, ne NS 35/10 kV Drenas do të shkyçen:

Dalja 10 kV Drenasi 3 (16021003) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra Zejtare e re,te varrezat,Qikatov te Mulliri,te tregu i shtazëve,te Balecët,Euromodel-Shefqet Elshani.

11. Më 11.08.2016, ne NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

Dalja 10 kV -Gllobar (16021008) prej orës 16:00 deri në orën 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatovë e Vjetër, Gllanasellë, Dobroshec.

12. Më 11.08.2016, ne NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qendra Shkollore (16021009) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica "Iber Lepenc",Florim Kurrumeli-Gllanaselë.

13. Më 11.08.2016 ne NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llapushnik (16023003) prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poterka,Llapushniku,Orllati, Negrovci, Vuqaku, Xhurgjice, Orllati,Terpeze, Novosella, Orllati, Gjurgjice, Morine e Ulët, ShPK "Graniti&Co"-Kleqkë, "Joni Fix"-Sami Zogaj, Vukovc te Bogiqët-Krasniqët 2, Lagjja e Xhamisë 2.

Arsyeja e shkyçjes: revizion në daljen 10 kV.

14. Më 11.08.2016 ne NS 35/10 kV Fushe Kosova do të shkyçet:

Dalja 10 kV Udhekryqi kabllovik prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ana e djathtë e qytetit të Fushë-Kosovës.

Shkyçja bëhet për shkak të ndërrimit të transformatorit të mbingarkuar në TS 10/0.4kV Mihal Grameno.

Pejë

Më 11.08.2016, në NS 110/10 kV Peja2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qarshija e gjatë (51000015) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koreja, Bekë Zeka. Qarshija e Gjatë, Garazha, Enti për Punësim, 17 Nëntori.

2. Më 11.08.2016 në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lumbardhi (53000005) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lumbardhi, Lluka e Epërme, Pozhari dhe Kodralia.

3. Më 11.08.2016, në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Isniqi (53000008) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Isniqi.

4. Më 11.08.2016 në NS 35/10 kV Isniqi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Demhalilët (53057003) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: një pjesë e Deçanit.

Shkyçja bëhet për shkak të revizionimit të daljeve.

5. Më 11.08.2016, në NS 35/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rugova (50051006) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazi, Shtupeqi i Madh, Reka e Allagës, Llotova, Pepaj, Koshutani, Shkreli, Dugaiva, Boga, Stankaj, Hagjaj, Kuqishta, Guri i Kuq, Drelaj, Unior Aqua Drelaj, Drelaj, Fabrika e djathit, Malaj dhe Shtupeqi i Vogël.

Arsyeja e shkyçjes: revizionimi i daljes 10kV.

6. Më 13.08.2016 në NS 110/10(20) kV Istog do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dubrava (54000006) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i Thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqe, Suhogerll, Cerkolez.

Arsyeja e shkyçjes: demontimi i linjës Peja 3 - Pejë.

7. Më 11.08.2016 në NS 35/10 kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Jagoda (52056005) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jagodë, Trestenik, Lutogllavë, Budisalc, Rudicë dhe Stupë.

Arsyeja e shkyçjes: pastrimi i trasesë në rrjetin me tension të mesëm.

Prizren

Më 11.08.2016 në NS 35/10 kV Dragashi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rapqa (30036009) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Pa energji do të mbesin vendbanimet: Kërsteci, Rapqa, Pllavë, Buqe, Brezne, Rrenci. TS Berham Jonuzi, TS Meka, TS Qendra Petrol.

2. Më 11.08.2016 në NS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet:

Dalja 10 kV Budakova (32000008) prej ores 16:00 deri 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reqan, Muhlan, Greiqec, Budakova, Vershec, Papazi, Dardhishtë e Ulët, Dardhishtë e Epërme, Dragaqinë, Stravoqinë, Pishina Solidi, Vëllëzërit Morina(Reqan), Gurthyesi Seti Sllapuzhan.

Shkyçja do të behet për shkak të revizionimit të largpërçuesit.

Mitrovicë

Më 11.08.2016 në NS 35/10kV Mitrovica 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Sollana (71075008) prej orës 12:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Selman Vojvoda, Haxhi Zeka, Karl Topia, Lidhja e Pejës, Fehmi Agani, Anton Çeta, Brigada 142,Trepça, Gllogjani, Sami Gashi, Ahmet Delia, Ago Agaj, Naum Veqilharxhi, Ymer Selaci, Musa Begu,Dedë Gjoluli, Tomorri , Marubi, Lezha, Gjergj Fishta, Majdani, Avni Rrustemi, Mbreti Gent, Mbreti Zog, Hashim Kovaqica, Sylejman Drevina.

2. Më 11.08.2016 në NS 35/10kV Mitrovica 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ilirida (71075011) prej orës 08:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e qytetit, banesat e Tjegullores.

3. Më 11.08.2016 në NS 35/10kV Mitrovica 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Iber Lepenci (71075012) prej orës 12:00 - 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxh Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatart: Zhabar I Ulët, Zhabar I Epërm, Shipol dhe Lushtë.

4. Më 11.08.2016 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të shkyçet:

Dalja10kV Tregu i blertë (73000002) prej orës 12:00-16:00

Pa energji do të mbesin rrugët: Bedri Pejani,Kadri Zeka, Nexhip dhe Ferat Draga, Mic Sokoli, Adem Jashari, Gjergj Fishta, Lidhja e Lezhës, 22Maj, Alpet Shqiptare, Isa Boletini, Bajram Curri dhe Ramiz Sadiku.

5. Më 11.08.2016 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të shkyçet:

Dalja10kV Stacioni hekurudhor (73000004) prej orës 12:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq dhe Brusnik.

6. Më 11.08.2016 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të shkyçet:

Dalja10kV Martiraj (73000009) prej orës 08:00-12:00

Pa energji do të mbesin vendbanimet: një pjese e qytetit, rr. e Flamurit, Bahrikuqe, Novosella e Begut, Studimet, Gojebule dhe Saraqi.

Ferizaj

Më 11.08.2016 në TS 35/10 kV Ferizaj 2 do të shkyçet:

LP 10 kV Drejtimi i Sillosit i prej orës 12:00 - 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rahovica, Sazlia, Softaj, Pojata, Talinoc i Muhaxherëve, Fusha e Madhe, Driton Islami.

2. Më 11.08.2016 në TS 35/10 kV Shtime do të shkyçet:

Lp 10 kV Petrova prej orës 16:00 - 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Petrova , Mollopolci dhe TS Shtime (Demiri).

3. Më 11.08.2016 në TS 35/10 kV Magure do të shkyçet:

LP 10 kV Fshatrat Magure prej ores 16:00 - 20:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magure (një pjese), Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torine Poturovc dhe Gllanicë.

Arsyeja e shkyçjeve: revizionimi i daljeve 10kV.

4. Më 12.08.2015 në TS 110/35/10 kV Lipjan do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bablaku (kodi:41000001) nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bablaku, Pojata, Cërnilla, Mirashi, Babush i Muhaxherëve, Surqina, Tërni dhe konsumatorët komercial.

Arsyeja: Rilokimi i LP 400kV , prandaj për shkaqe sigurie, kërkohet shkyçja e LP 10kV.

5. Më 11.08.2016 në NS 35/10 kV Ferizaji III do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gaçkës (40042002)prej orës 09:30 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Musovit, Greme, Gaçka, Semaja, Burrniku, Bajnica,Kashtanjeva, Prushaj, Sllatina e Lepencit,TS-Afrim Tafa-Baicë (Fabrika e Ujit), TS-Gurthysi 7 Shtatori, Isa Vishi.

Shkyçja bëhet me qëllim të pastrimit të traseve dhe ndërrimit të shtyllave në LP 10 kV.

Gjakovë

Më 11.08.2016 në NS 35/10 kV Xërxa do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dejni (Kodi : 82081007) nga ora 10:00 deri në orën 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ratkoci, Denji, Dobidoli, Qifllaku, Polluzha, Kazniku, Guri i Kuq, Kramoviku dhe Rakovina.

Shkyçja bëhet për shkak të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e punëkryesit, energjizimi i TS 10/0.4 kV në bazë të pëlqimit elektro-energjetik.

2. Më 12.08.2016 në NS 110/35/10kV Rahoveci do të shkyçet:

LP 10 kV Bizneset (82000020) nga ora 12:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: ETC, Bazeni Behari, Pompat e Radoniqit, Sylt, Drini Company, Gurëthyesi GEO MINERAL, Azem Sopaj, Jaha Petrol dhe KEDS.

Arsyeja e shkyçjes: demontim/montimi i shtyllës se dislokuar me kërkesë të KK Rahovecit.

Gjilan

Më 11.08.2016 në NS 110/10kV Kamenicë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hogoshti (62000004) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Hogoshti, Shipashnica,Poliqka dhe Xhyrishevci.

Arsyeja e shkyçjes është: ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2. Më 11.08.2016 në NS 35/10 kV Lladove do të shkyçet:

Dalja 10 kV Partesh (61066004) prej orës 10:20 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parteshi, Budrika e Poshtme, Budrikë e Epërme, Nesale, Cërrnica, Gumnishta dhe Vrapqiqi.

Arsyeja: ndërrimi i shtyllave në largpërçues.

3. Më 11.08.2016 në TS 35/10 kV Gjilani 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dalja e Qendres (60062007) nga ora 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: City project.

Arsyeja e shkyçjes: kyçja e trafostacionit të ri sipas pëlqimit elektro-energjetik.