brbrQeveria ka gjetur rrugen me te lehte per te vene rregull ne qarkullimin rrugor duke rritur ndjeshem gjobat per shkelesit e ligjit por a eshte kjo masa qe do te jape efekt apo duhet qe me pare qeveria te ofroje ate  standard europian te patentes me pike Ndryshimet aktuale ne kodin rrugor i hapin rruge edhe hyrjes ne fuqi te ligjit per patenten me pike por deri ne zbatimin e ketij sistemi ne praktike nevojitet me ende shume kohe deri ne plotesimin e akteve nenligjore A eshte ashpersimi i gjobave masa e pare qe duhet te nderuar qeveria per te ulur numrin e aksidenteve si dhe  te mbroje pasurine publike Edhe pse nder vite investimet ne infrastrukture kane qene te medha ajo qe mungon eshte sinjalistika Nese shkel rregullat e qarkullimit rrugor niveli i gjobes eshte propozuar  te jete mbi 40 mije leke nje shume kjo qe eshte gati sa paga mesatare ne vend Nese keto ndryshime ne kod do te gjen miratim shqiptaret do te paguajne gjobat per makinat ne te mjetin nivel si evropianet por  do te vijone te qarkullojne ne rruget qe skane as standardin minimal europianbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
br