Në Kroaci, në fund të muajit mars janë regjistruar 318.658 persona të papunë.

Shifra në fjalë është 1033 persona më shumë se ajo e regjistruar në muajin shkurt, ose 0.3 përqind më shumë.

Të dhënat janë publikuar sot nga Enti i të Dhënave mbi Punësimin.