brbrPas procedurave ligjore nga kjo e enjte ligji themeltar i shtetit per Kushtetuten e re hyri ne fuqi Por pavaresisht ketij fakti Kushtetuta ka prodhuar ngercet e para Funksionimi i saj varet direkt nga nje pakete me 7 ligje e cila ende nuk eshte miratuar ne Parlament br
Menjehere pas votimit te ndryshimeve kushtetuese faktori nderkombetar kerkoi votimin e ligjit per vetingun Per kete pati nje mbledhjeje te Komisionit te posacem parlamentar por i cili nuk prodhoi asgje Pritet qe ne pjesen e dyte te gushtit komisioni te rimblidhet dhe te shqyrtoje ligjin me pas ti dergoi per votim Parlamentit ne seance te jashtezakonshme Nje ngerc qe buron nga Kushtetuta konstatoi Presidenti i Republikes i cili do te duhet qe brenda 5 ditesh nga hyrja ne fuqi e ligjit themeltar te perzgjedhe permes shortit anetaret e Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi Por mungesa e nje ligji sipas Presidentit sjell pamundesine e nisjes se procedurave kushtetuese Kushtetuta e re erdhi pas dy vitesh angazhimi politik negociatash deri ne minuten e fundit llogaritjesh politike debateve te ashpra mes paleve perfshirje te forte te faktorit nderkombetar e madje edhe ultimatumeve drejtuar klases politike Qellimi eshte drejtesi e pavarur e paanshme nga presionet politike e financiare e cila do ti jape fund kultures se pandeshkueshmerise ne Shqiperibr
Kushtetuta e re me 47 nene te ndryshuara shoqeruar me anekset sjell nje ndryshim teresor ne funksionimin dhe organizimin e gjyqesorit dhe organit te akuzes ne vendbr
Se pari synohet pastrimi i sistemit nga element te korruptuar qe do te realizohet permes procesit te kontrollit te pastertise se figures se gjyqtareve dhe prokuroreve njohur ndryshe si vetingu ku rol te rendesishem do te kete Operacioni Nderkombetar i Monitorimit Pas ridimensionimit te sistemit krijohen institucione te reja qe kane per qellim zbatimin rigoroz te ligjit Sistemi i drejtesise shqiptare perbehet aktualisht nga rreth 740 gjyqtare dhe prokurore ne te gjitha nivelet Me Kushtetuten e re te gjithe do te kene nje trajtim me te vecantebrbrbr