Kushtetuesja shprehet, Venecia vendos për kutitë
PS-ja mund t’i drejtohet n do koh Gjykats Kushtetuese pr shtjen e kutive dhe brenda dy muajve nga shqyrtimi i krkess, ky institucion mund t’ia oj pr interpretim Komisionit t Venecias. Kushtetuesja ka t drejt t shprehet, ndrsa Komisioni i Venecias vendos pr hapjen ose jo t kutive, t materialeve zgjedhore dhe atyre t votimit. Rasti m i fundit sht ai me ligjin e lustracionit dhe t njjtn procedur pune Kushtetueses i duhet t prdor edhe n rast se PS-ja depoziton krkesn pr hapjen e kutive pran ksaj gjykate. Por deri n arritjen e ktij momenti, PS-ja duhet t ndjek disa rregulla q nisin me paraqitjen dhe shqyrtimin paraprak t krkess s saj. N baz t nenit 27 t ligjit pr Gjykatn Kushtetuese, krkesa i dorzohet kryetarit t Gjykats Kushtetuese, i cili cakton nj relator q prgatit shtjen pr shqyrtimin paraprak t saj. Sipas nenit 30 t ktij ligji pr paraqitjen e krkess para Gjykats Kushtetuese zbatohen afatet e prcaktuara n kt ligj. Krkesat e individit pr shkeljen e t drejtave kushtetuese paraqiten jo m von se 2 vjet nga konstatimi i shkeljes. Kur n baz t ligjit individi mund t’i drejtohet nj organi tjetr, ai mund t paraqes krkes n Gjykatn Kushtetuese, pasi t jen shterur t gjitha mjetet juridike pr mbrojtjen e ktyre t drejtave. N kt rast, afati i paraqitjes s krkess sht 2 vjet nga data e njoftimit t vendimit t organit prkats shtetror. N baz t nenit 31, krkesa shqyrtohet paraprakisht nga kolegji i prbr nga 3 gjyqtar t Gjykats Kushtetuese, ku bn pjes edhe relatori. Kur krkesa, megjithse sht n kompetenc t Gjykats Kushtetuese dhe sht paraqitur nga subjekti q legjitimohet, nuk sht e plot, kolegji ia kthen krkuesit pr plotsim, duke treguar shkaqet e kthimit dhe afatin e plotsimit t saj. Pas ksaj, kur krkesa paraqitet e plotsuar, kalon prsri pr shqyrtim paraprak n kolegj. Krkesa e paplotsuar nuk merret n shqyrtim. Kur krkesa sht paraqitur nga subjekti q legjitimohet dhe shtja sht n kompetenc t Gjykats Kushtetuese, kolegji vendos kalimin e shtjes n seanc plenare, ndrsa kur ajo nuk sht paraqitur nga subjekti q legjitimohet ose shtja nuk sht n kompetenc t Gjykats Kushtetuese, kolegji vendos moskalimin e shtjes n seanc plenare. N t gjitha rastet, kur ndonj nga gjyqtart e kolegjit nuk sht i nj mendimi me t tjert, krkesa i kalon pr shqyrtim paraprak Mbledhjes s Gjyqtarve, e cila vendos me shumic votash pr kalimin ose jo t shtjes n seanc plenare. N t gjitha rastet e msiprme, kolegji ose Mbledhja e Gjyqtarve nuk shqyrton zgjidhjen n themel t shtjes. Gjykata Kushtetuese vendos pr: pajtueshmrin e ligjit me Kushtetutn ose me marrveshjet ndrkombtare, pajtueshmrin e akteve normative t organeve qendrore dhe vendore me Kushtetutn dhe me marrveshjet ndrkombtare, mosmarrveshjet e kompetencs ndrmjet pushteteve, si dhe ndrmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore, kushtetutshmrin e partive dhe t organizatave t tjera politike, si dhe t veprimtaris s tyre, gjykimin prfundimtar t ankesave t individve pr shkeljen e t drejtave t tyre kushtetuese pr nj proces t rregullt ligjor, pasi t jen shteruar t gjitha mjetet juridike pr mbrojtjen e ktyre t drejtave etj. Vendimet e Gjykats Kushtetuese kan fuqi detyruese t prgjithshme dhe jan prfundimtare. Gjykata Kushtetuese ka vetm t drejtn e shfuqizimit t akteve q shqyrton.


Ligji pr Kushtetuesen


Neni 47


Afati i fillimit t shqyrtimit t shtjes


Shqyrtimi i shtjeve n Gjykatn Kushtetuese duhet t filloj jo m von se 2 muaj nga paraqitja e krkess.


Neni 48


Kufijt e shqyrtimit t shtjesKufijt e shqyrtimit t shtjes jan brenda objektit t krkess dhe shkaqeve t parashtruara n t.
Prjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit t krkess dhe akteve t tjera normative, vendos pr do rast Gjykata Kushtetuese.


Procedurat lidhur me mosmarrveshjet e kompetencaveNeni 54N mbshtetje t nenit 131 shkronja “” t Kushtetuts, Gjykata Kushtetuese shqyrton konfliktet e kompetencs ndrmjet pushteteve, si dhe ndrmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore dhe kur mosmarrveshja ka lidhje t drejtprdrejt me ushtrimin e veprimtaris s tyre.
Gjykata Kushtetuese merr n shqyrtim kto konflikte kur subjektet prkatse e kan konsideruar veten kompetente pr t vendosur pr shtje konkrete dhe sipas rastit kan nxjerr aktet pr rregullimin e saj ose kur subjektet nuk e kan konsideruar veten kompetente t vendosin n raste t veanta.
Krkesa para Gjykats Kushtetuese ngrihet nga subjektet n konflikt ose nga subjektet e cenuara drejtprdrejt nga konflikti.
do lloj akti me karakter ligjor e nnligjor, veprim ose mosveprim i organeve t pushteteve ose i organeve t qeverisjes vendore, q kan uar n mosmarrveshje kompetencash midis tyre, prbjn bazat pr fillimin e shqyrtimit t ktyre shtjeve.