ILDKP-pasuriteILDKPKI njofton se shumë subjekte, pas largimit nga funksioni, nuk kanë bërë deklarimin e pasurisë në përputhje me ligjin, duke paralajmëruar se afati përfundimtar për ta është 10 maj 2014. Në të kundërt, ILDKPI bëri të ditur se  do të ketë sanksione me gjobë dhe ndjekje penale.


Dorëzimi i deklaratës së interesave private Pas Largimit nga funksioni është detyrim ligjor i përcaktuar në nenin 7/1 të ligjit 9049, datë 10.4.2003, Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nënpunësve publikë, i ndryshuar. Në pikën 3 të këtij neni përcaktohet se Deklarimi kryhet jo më vonë se 15 ditë nga data e largimit nga funksioni.


“Për sa më sipër, Ju kërkojmë që brenda datës 10.05.2014 , të dorëzoni të plotësuar formularin përkatës, si dhe të jepni përgjigje sqaruese për mosplotësimin e këtij detyrimi sipas afateve të përcaktuara në ligj. Formulari Pas largimit nga funksioni, pasi të plotësohet në mënyrë elektronike, sipas kërkesave ligjore, duhet të dërgohet në Inspektoratin e Lartë nëpërmjet shërbimit postar brenda datës së kërkuar”, thuhet në njoftimin e institucionit.


LISTA
Emri Atesia Mbiemri    Institucioni
Adem Xhelil Zemzadja D.P. Përmbarimit
Adem Abaz Halilaj Ministria e Mbrojtjes
Admirim Bedri Banaj Ministria e Punëve të Jashtme
Adrian Bahir Kokalari Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave
Adriatik Myslum Mino Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale
Agest Genci Kopellaj Ministria e Punëve të Brendshme
Agim Selim Toçilla D.P. Doganave
Agim Selim Halilaj Ministria e Punëve të Brendshme
Aida Avni Kedhi Enti Kombëtar i Banesave
Akil Ahmet Berberi D.P. Doganave
Alban Hekuran Isteri Inspektoriati Shtetëror i Punës
Aleksander Ylvi Shanaj Shërbimi Social Shtetëror
Alfred Pëllumb Hoxha Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale
Ali Riza Tafalla D.P. Doganave
Anesti Perikli Dhimojani Qarku Vlorë
Anketil Skënder Rroji Sherbimi i Provës
Anton Agostin Krasniqi Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetisë dhe Sipërmarrjes
Apollon Remzi Baçe Ministria e Kulturës
Arben Myqerem Bakiaj D.P. Tatimeve
Arben Jorgaq Toslluku D.P. Doganave
Arben Yzeir Jaupi D.P. Policisë së Shtetit
Arben Kujtim Çela Operatori i Sistemit të Transmetimit
Ardian Ferat Bashllari D.P. Përmbarimit
Ardian Adem Prengzaj D.P. Tatimeve
Ardita Hajdar Gjyla Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave
Ardjan Dervish Gjoni Ministria e Mbrojtjes
Arjan Tetem Llanaj Prefektura
Arjan Besnik Kruja Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave
Arjana Hektor Bekteshi Ministria e Arsimit dhe Sportit
Arjanit Aqif Leka Prefektura
Arlind Xhavit Kruja Avokati i Popullit
Armand Fisnik Tartari Ministria e Mbrojtjes
Arta Nexhip Godo D.P. Tatimeve
Artan Gjok Bushi Zyra Qëndrore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Artan Muharrem Canaj Ministria e Shëndetësisë
Artur Daut Roshi Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Artur Enver Shehu Qarku Fier
Athinela Nesti Lybesha D.P. Përmbarimit
Athinulla Stefi Anxhara D.P. Doganave
Atlant Theodhor Bregu D.P. Doganave
Aurel Perparim Lamçe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetisë dhe Sipërmarrjes
Avenir Hasan Peka Agjencia Kthimit dhe Kompensimit te Pronave
Avni Muhamet Nezaj Ministria e Punëve të Brendshme
Bajram Musli Malaj Ministria e Financave
Bajram Kasam Çikaj D.P. Doganave
Bajram Xhemal Dungu Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetisë dhe Sipërmarrjes
Bardh Ali Spahia Ministria e Shëndetësisë
Bashkim Isuf Guri Avokatura e Shtetit
Besmir Gezim Brahimi D.P. Tatimeve
Besnik Xheudet Qesati D.P. Tatimeve
Besnik Xhafer Sylaj Ministria e Mbrojtjes
Bislim Sali Sinaj D.P. Përmbarimit
Bledar Sabaudin Starova D.P. Tatimeve
Blendi Shemsedin Bushati D.P. Tatimeve
Blerina Tahir Berisha D

Reklama

Lajmet e fundit

Reklama