Të gjitha institucionet publike, të rëndësisë së veçantë, bizneset, ato me aktivitet lojërash fati, që ushtrojnë aktivitet gjatë natës etj. duhet të pajisen me kamera sigurise, të kontraktojnë polici private.


Masat shtesë përfshijnë gjithashtu tregëtimin e karburanteve.


Ndërsa në pallate, do të vendosen kamera vetëm pas dakordësisë së banorëve.


Më poshtë, sipas udhëzimit të ministrit të Brendshëm për masat shtesë të sigurisë, është lista e subjekteve dhe masat që duhet të marrin:


Tregëtimi me shumicë i karburanteve: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave

 • Kontraktojnë polici private


Tregëtimi me pakicë i karburanteve: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit

 • Bankomatë për shitjen e karburantit gjatë natës


Magazinimi dhe transporti i lëndëve të rrezikshme: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit

 • Kontraktojnë polici private

 • GPS në mjete


Transporti publik i nxënësve, udhëtarëve (taksi, autobuzë): • GPS në mjete

 • Kamera brenda mjetit, ruajnë imazhet 2 muaj


Lokalet e natës: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit

 • Kontraktojnë polici private (1 polic për çdo 40-50 persona)


Lojërat e fatit: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit

 • Kontraktojnë polici private

 • Polic privat në hyrje, me dedektor

 • Lexues optik të kartës së identitetit (hyrje e qytetarëve vetëm nëpërmjet identifikimit)


Ujësjellësit: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private


Institucionet arsimore (shkolla, kopshte): • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj


Stadiume, kinema, teatër, sallë koncerti, muze: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private


Bankat e nivelit të dytë: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private

 • Polic privat në hyrje, me dedektor

 • Sinjal alarmi i lidhur me sallën e Policisë së Shtetit 112

 • Kafazë me hyrje të kontrolluar në hyrje


Këmbimi valutor: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private për shoqërim, ku transportojnë vlera mbi 1 milion lekë

 • Xham antiplumb në pjesën ku qëndron punonjësi me vlerat monetare


Hidro dhe termocentralet: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private


Terminale, aeroporte: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit


Qendrat spitalore dhe shëndetësore: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private


Kënde lojërash të mbyllura: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj


Qendrat tregëtare: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit

 • Kontraktojnë polici private

 • Sallë operative 24/24 orë

 • Person përgjegjës për sigurinë, në kontakt me Policinë e Shtetit


Tregjet publike: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj


Subjektet ekonomike, me mbi 50 punonjës: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kontraktojnë polici private


Subjektet ekonomike, me xhiro mbi 10 mln lekë në vit: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj


Parkingjet: • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit


Institucionet qendrore shtetërore (veç atyre që ruhen nga Garda, Policia e Shtetit, e Burgjeve dhe Bashkiake): • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj

 • Kamera për lexim automatik të targave, në parkimin e subjektit

 • Në hyrje të objektit, lexues optik i kartës së identitetit


Pallatet (pas dakordësimit me banorët): • Kamera me rezolucion të lartë, ruajnë imazhet 2 muaj