Autori i Lajmit: Redaksia
Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave, Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) ka shpallur dje listën me mbi 2575 emra të familjeve që kanë pasuri për legalizim në zonën e komunës së Kazmës të rrethit Tiranë. Lista që ju gjeni më poshtë të plotë, ka në përbërje pasuritë që ALUIZNI u ka përfunduar dokumentacionin tekniko-ligjor te kalimit te pronësisë te parcelës ndërtimore. Qytetaret e listuar që dëshirojnë të shlyejnë detyrimet me bono privatizimi (letra me vlerë), në përputhje me grafikun e miratuar, të paraqiten pranë Zyrave të Drejtorisë Rajonale Tiranë për të dorëzuar kërkesën për mënyrën e pagesës sipas përcaktimeve të ligjit të letrave me vlerë apo bono privatizimi. Ky formular gjendet edhe në ëebsite-in e drejtorisë së përgjithshme të ALUIZNIT www.aluizni.gov.alEmrat i gjeni ne numrin e sotem te gazetes Ballkan

Ky lajm është publikuar: 22/04/2010