Agjencia e Legalizimeve ka publikuar listën e 255 familjeve, të cilave ju është përgatitur dokumentacioni i nevojshëm tekniko-ligjor për të legalizuar shtesat pa leje, që ata kanë ndërtuar në objektet me leje. Gazeta boton sot emrat e përfituesve në njësitë numër 7,5,2 në Tiranë, të cilët duhet të tërheqin formularët e pagesës. Këtë procedurë ata mund ta kryejnë pranë Drejtorisë Qendrore të Aluizni-t në adresën: Rruga "Skënder Kosturi", ish Instituti i Perim-Patates, Tiranë. Pas kësaj, agjencia do të vazhdojë më tej me legalizimin e objekteve dhe me regjistrimin e tyre ne Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Për sa i përket pagesës, agjencia vë në dijeni se ndryshimet në ligjin e legalizimeve, që u miratua në Kuvend në fillim të shkurtit, parashikojnë futjen në përdorim të bonove të privatizimit. Për objektet pa leje në zona informate, (jashtë vijës kufizuese të ndërtimit) për sipërfaqe të parcelës nga 1-500 m², poseduesit e objektit mund të paguajnë deri 70% të vlerës me bono privatizimi. Për pjesën e sipërfaqes së parcelës mbi 500 m², e cila llogaritet me çmimin e tregut në çastin e kalimit të pronësisë, ky rregull nuk aplikohet. Për objektet informale, të ngritura brenda vijës kufizuese të ndërtimit, (vija e verdhë) për sipërfaqe të parcelës nga 1-300 m², poseduesit e objektit mund të paguajnë deri 70% të vlerës me bono privatizimi. Kurse për parcela ndërtimore me sipërfaqe mbi 300 m², vlera e të cilave llogaritet me çmimin e tregut në çastin e kalimit të pronësisë, pagesa mund të kryhet për deri 50% të vlerës me bono privatizimi. Pagesa me bono privatizimi nuk aplikohet për objektet informale me destinacion social-ekonomik, apo që shfrytëzohen sipas këtij destinacioni dhe shtesat informale në objekte me leje. Të drejtën për të paguar me bono privatizimi, ligji e parashikon edhe për poseduesit e objekteve informale që kanë kryer pagesa të mëparshme, të parcelës ndërtimore të objektit. Këta subjekte, për të përfituar nga e drejta e pagesës me bono privatizimi për pjesën e mbetur, apo për rikthimin e shumave të paguara në lekë, në këmbim të bonove të privatizimit, kanë të drejtë që brenda 3 muajve nga data e hyrjes në fuqi të ligjit, nr 10219 "Për disa shtesa në ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" të ndryshuar, të paraqesin kërkesë me shkrim pranë ALUIZNI-t. Procedurat dhe afatet për rimbursimin e tyre do të rregullohen me Vendim të Këshillit të Ministrave. Poseduesit e objekteve informale, që duan të përfitojnë nga pagesa me bono, duhet të paraqesin kërkesat pranë Drejtorive Rajonale të ALUIZNI-t.

Lista e qytetarëve të cilët njoftohen për shlyerjen e detyrimeve financiare të legalizimit

NIKOLIN JAKOVA
BASHKIM GJUHAçAJ
ANESTI GJINI
GEZIM TAHIRI
JULJUS LESHI
SHPETIM LUZATI
PETRIT KORUMI
ARETI RAMALIU
KRESHNIK GERBI
SELAMI KOçI
DEDE DODA
VASILLAQ KRATE
SHKELQIM BUKRI
AGRON SULI
FADIL HYSA
AURORA KURTALIAJ
FATOS TERKUçI
ARBEN CANE
FLAMUR KALEMI
GANIE MUçAJ
ARBEN OSMANI
SABRI MEMAJDINI
GAZMENT METANI
ALI DUKA
PETRIT TABAKU
PAJTIM AGA
BUJAR FISHTA
ARJAN MERKURI
ABEDIN RUSTEMI
KRISTAQ çIBUKU
EDMOND SHAMETAJ
KASTRIOT BEJKOLLARI
HASAN LIKA
BARDHYL DINE
SOKOL LILO
AISHE LIKA
LULEZIM MULHAXHIA
ELMAZ TUçAJ
MINIR MULHAXHIA
SKENDER DOçI
GANIMET çOLLAKU
LEONIDHA çUKO
KRISTAQ APOSTOLI
ALQI MAKO
FATIME ARAPI
JANI REXHA
ALBENS PUMO
LEONIDHE NDONI
STAVRI MITEZA
PRIAMO BOLLANO
JOSIF DJIMITRI
XHEVAT RUDI
MUSA SULAJ
TANUSH XHAFA
ARBEN MOLLA
ARTUR SINANI
BASHKIM SANXHAKU
LUAN SHEHU
GENTIAN DOMA
çLIRIM POJANI
EVZI ZEMZADJE
HAJDAR PERLEKA
EDMOND JORGJI
NEFSIKA NERANXI
MERI ELSHANI
JORGJI MAKO
ALEKSANDER LOLI
BURHAN KERçIçI
SULEJMAN DASHI
VASILIKA RISTI
HYRIJE DEDEJ
ARJAN PUSTINA
AISHE XHELAJ
ILIA QENDRO
ERNEST THOMOLLARI
ILIR TUPJA
EVRINOMI STEFA
JOSIF LITO
ELEFTERIA BIFSHA
SHPRESA RAVONIKU
ISA MARGJEKA
NIKOLLA KROQIDHI
PLATON XHELILI
FATMIR YZAJ
PETRAQ VITO
JORGJI DULI
PETRO GJINO
ARBEN HASANI
ZYDI STERMASI
SOKOL HASANLLARI
EDMOND MEMISHAJ
GEZIM FIFO
EMRUSH REçI
HALO NANAJ
XHEMAL XHAJA
ILIRJAN ZGURO
HARILLA KOLA
NAZMI VEIZAJ
STEFAN GONXHE
ALTER GEGOLLI
NEIM DYRMISHI
BASHKIM TOSKA
HEKURAN DELIAJ
ENGJELLUSH AVDULAJ
PETRIT ALIAJ
NAILE HYKA
SKENDER QELESHI
SAMI METALIAJ
ASLLAN HASANI
ALI ARAPI
REFET DACI
ZENEL MASKUTI
SKENDER BUZI
BESNIK MYRTAJ
FATOS NAçO
JOSIF PARAGONI
ALI TUçI
SHABAN DYBELI
VELI DERVISHI
VERA KOçI
LULEZIM LATO
TAHIR HYSO
PANAJOT TEGU
MUSTAFA ZAJMI
ADRIAN LAME
ILIR PALUSHI
ARSHIM FEJZA
ENVER REçA
KOSTA EFTIMIN
ISMET LAMI
GRAMOZ HAJNAJ
FILLORETA HAJNAJ
XHEVAT AJAZI
BASHKIM MUçA
BUJAR HOXHA
BEHAR SOFIA
JANI HAXHILLARI
DOLOREZE SARAçI
MUHARREM SHPENDI
BASHKIM TAFAJ
ENVER METALLARI
PETRAQ KARAQI
LEO DRAçI
EGLANTINA HOXHA
ALFRED KORRA
KUDRET BUZALI
MEHMET KANINA
JEMIN DHEMBI
NEXHMIE BITRI
ARJAN ALIJA
BAJRAM QALUFKU
LULZIM TAHIRI
ZEGJINE KADEMI
RESHIT HOXHA
SKENDER SEJATI
REXHEP GEGA
BEKIM LILAJ
FOTO GJEçI
FATMIR TAIPI
HATIXHE HYSENI
ARTAN GUXHOLLI
JORGAQ KONOMI
NJAZI LAZE
SABIRE SHKURTI
SOKOL POJANA
HIQMET ZHUPA
ARBEN BALA
REBI TUFA
ALI SULA
ARTUR KALLEMBI
SHKELQIM HASMUçA
SHYQYRI SHEHU
ALBERT BRAKOLLARI
SOTIR BROKA
SPIRO çULE
STEM DERVISHI
AHMET BENDO
KUDRETE BESHIRI
TEUTA QAZIMI
REXHEP GJESTIKA
PETRO MIHALI
DILAVER SELIMI
BARDHY LXHAKO
KIçO DEDE
FATMIR HOXHA
BLEDAR GRAMO
GEZIM SHAKAJ
FOTO LATI
ILIR ABEDINAJ
VASIL JAKOVI
HAKI BIDO
ASIM HOXHA
FILIP KERKA
ABAZ MARA
LONI KOLECI
ALBERT RISTANI
VLADIMIR MILIKA
KUJTIM KAZAZI
VALBONA SHEHI
XHEMAL ISAKU
FATMIR MINGA
GLIGOR KRISAFI
SADIJE SHLLAKU
SOKOL NEBIU
PIRRO PULI
MUSTAFA ARAPI
PREK STAKAJ
JORGJI TAçI
ERMAL PUSHANI
PAVLINA KOçU
REFAT MEZINI
HASAN VATA
SULEJMAN DUKA
SHEFKI TROKSI
ALIOSHA SPAHI
SOTIR NAKO
VIRGJIL BUDA
KAJTAZ NIKOLLA
AMALIA VERLI
ARTAN NIKOLLA
BLEDAR TAMJA
ARTAN CUCI
RILANDA DHAMO
SOKOL SHUPO
MAHMUD HASIBRA
ILIR LOSHA
NIKOLETA SHARKO
AFERDITA ZAJMI
XHAVIT DEMA
ASTRIT BOLLGURI
NEXHIP LIKU
ODISE GJERMIZI
BUJAR CANI
THOMA KOSTA
VIGJILENT XHAFERAJ
ARTUR LEVENISHTI
MIMOZA THOMAI
EDMOND VODICA
FATMIR BUKRI
KASTRIOT FERHATI
GJYLE SARAçI
GENC MISHA
GEZIM RUçAJ
NEBI DURO
JORGO PRIFTI
SOTIRA NIKAJ
XHEMAL MYFTARI
FREDI XHAFERAJ
FASLLI KORITA
EDMOND SALAJ
SELIM çAçAJ
ILIR SPAHIU
QAZIM LILAJ
MIRANDA BRAJA
FORCIM SOFTA