Qeveria miratoi dje demshperblimin financiar per 458 ish te denuar politike te regjimit komunist nga te cilet 402 jane ish te denuar me burg 46 jane te pushkatuar ndersa 10 pre tyre nuk perfitojne demshperblim per shkak se kane perfituar gjate viteve letra me vlere ose banesa nga Enti Kombetar. Shuma totale e demshperblimit financiar eshte ne masen 1 902 449 981 leke ose afersisht 19 milione

dollare. perfituesit do te marrin kestin e pare e me pas gjate 8 viteve do te marrin kestet e tjera. Ne tabele ndodhen emrat e perfituesve si dhe shumen perfundimtare qe ata perfitojne. Qeveria ka miratuar deri me tani 11 vendime nepermjet te cilave jane percaktuar dhe shperndare masat financiare te demshperblimit per ish te perndjekurit politike.


 


Per te pare artikullin e plote atehere klikoni mbi PDF