Laureta RryçiTiranë - Ministria e Drejtësisë përcakton përkthyesit që do të thirren nga gjykatat nga shtatori deri në dhjetor të këtij viti. Burime pranë këtij dikasteri shpjeguan dje se lista me emrat e përkthyesve, sipas gjuhëve, i është dërguar në rrugë zyrtare të gjitha gjykatave. Kjo listë është e detyrueshme për të gjitha ato raste kur gjykatat duan të përpilojnë letër-porosi për të pandehurit apo të përkthejnë materiale të domosdoshme për procesin gjyqësor. Gazeta “Albania” ka mundur të sigurojë të plotë këtë listë me emrat e përkthyesve dhe po e boton në numrin e sotëm.

Pagesa

Përkthimi i dokumenteve zyrtare shpërblehet për faqe kompjuterike. Faqja kompjuterike përmban 2200 (dy mijë e dyqind) shkronja e shenja duke përfshire dhe ndarjet e nevojshme te materialit të shkruar në fjalë, kryeradhë, paragrafë, kapituj dhe pjesë. Skicat, fotot, tabelat e skemat që përfshihen ne tekstin e përkthyer llogariten e shpërblehen mekanikisht si faqe kompjuterike sipas vendit qe zënë ne tekst. Tarifa e shpërblimit për përkthyesit e jashtëm për përkthimin e dokumenteve zyrtare nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe është 1000 (një mijë) lekë për faqe. Tarifa e shpërblimit për përkthyesit e jashtëm për përkthimin e dokumenteve zyrtare nga gjuha shqipe në gjuhën e huaj është 1300 (një mijë e treqind) lekë për faqe. Përkthimi ne konferenca apo takime të ndryshme në të cilat Ministri i Drejtësisë apo persona të autorizuar prej tij marrin pjesë, llogaritet mbi bazën e kohës fizike të shpenzuar. Një orë përkthim shpërblehet me 3000 (tre mijë) lekë.

Kontrata

Pagesa për përkthimin behet në përputhje me kontratën tip që lidhet midis palëve, në CASH ose me transfertë bankare, jo më vonë se 30 ditë nga marrja në dorëzim e materialit të përkthyer nga Drejtoria e Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar dhe daljes së Urdhrit të Ministrit te Drejtësisë për këtë qëllim. Mënyra, kushtet dhe afatet e realizimit të përkthimit të dokumenteve zyrtare rregullohen shprehimisht në kontratën tip që lidhet midis palëve për përkthimin e dokumenteve zyrtare. Në rastin kur të tretët kërkojnë një përkthim zyrtar prej Ministrisë së Drejtësisë, tarifa e përkthimit zyrtar që duhet të paguajnë të tretët, për përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj është 1800 (një mijë e tetëqind) lekë për faqe. Për përkthimin nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe tarifa e shpërblimit është 1300 (një mijë e treqind) lekë për faqe. Mënyra, kushtet dhe afatet e realizimit të përkthimit zyrtar për të tretët rregullohen në kontratën tip që lidhet midis palëve.Lisa e emrave të përkthyesve sipas gjuhëveGJUHA ANGLEZE

Adelina Albrahimi

Alketa Dumani

Artur Hadaj

Artur Jaupaj

Besa Gjyli

Daniela Hasa

Diana Dervishaj

Edmond Cane

Eliona Haxhiaj

Elton Xhembulla

Erida Prifti

Ermal Celi

Esmeralda Subashi

Etleva Babameto

Gentiana Hysaj

Gentiana Kacaj

Hortenc Balla

Ilir Marleka

Iris Klosi

Julian Hasa

Kastriot Zifla

Koço Bendo

Mira Zgjani

Mirela Prifti

Odeta Kerxhaliu

Rajmonda Kecira

Reidona Haxhiu

Silvana Dervishi

Spiro Gjika

Violeta Shaba

GJUHA GJERMANE

Brikena Kadzadej

Ergys Prifti

Erta Spaho

Greta Janaqi

Neviana Dosti

Simo Vogli

Sonila Sadikaj

GJUHA ITALIANE

Alba Çela

Alban Dauti

Albana Dauti

Albana Pango

Alketa Ylli

Alma Sinanaj

Anila Berberi

Anila Ismailaj

Arben Skendaj

Arta Qendro

Eliana Lacej

Enid Zoto

Enkela Dalipi

Erion Kabaj

Irena Lama

Lura Kraja

Marilda Gjencaj

Mirela Papa

Renata Kristo

GJUHA FRËNGE

Agron Agalliu

Dhurata Hoxha

Jetnor Isufaj

Lindita trashani

Lorena Dedja

Mirigleta Hyso

Mirela Furxhi

Rudina Podgorica

Saverina Pasho

Svetlanda Roko

Violeta Kraja

GJUHA GREKE

Aristotel Spiro

Briseida Nina

Lasko Nasti

Marjana Bonjaku

GJUHA TURKE

Adriana Zela

Manjola Sopoti

Nazmi Daka

GJUHA SPANJOLLE

Admira Nushi

Anastasi Prodani

Serxho Rama

GJUHA SERBO- KROATE

Hajredin Qyshka

Hare Bilali

Ismet Topi

GJUHA MAQEDONASE

Valetina Nestor

Zhuljeta Neziraj

GJUHA RUSE

Alma Pinari

Avni Xhelili

GJUHA BULLGARE

Gentian Koçi

Janka Selimi

GJUHA RUMUNE

Brunilda Duraj

Suela Rira

GJUHA ARABE

Gentian Fejzullai

GJUHA ÇEKE

Hilmi Bimbashi

GJUHA HUNGAREZE

Endrit Kromidha

GJUHA POLAKE

Irini Vasi

GJUHA HOLANDEZE-FLAMANÇE

Irena Rama

GJUHA DANEZE

Mirela Pengili

GJUHA PORTUGEZE

Ilirjana Agalliu

11 Korrik 2009