Standard boton te plote listen e ish-ushtarakeve qe perfitojne pensione. ISSH ka riplotesuar dje listen e personave me ata qe kane aplikuar deri ne daten 29.10.2010 per te perfituar nga ligji nr.10142 per pensionin e ish-ushtarakeve. Nje kopje e njejte e kerkesave eshte depozituar nga vete kerkuesit ne ministrite ku ata kane qene te punesuar per rastin e atyre qe u ka lindur e drejta pas dates 1.7.2009. Listat e pergatitura nga ISSH jane te klasifikuara ne tri kategori kryesore 1 Lista e personave qe u ka lindur e drejta qe nga 01.07.2009 2 Lista e personave qe jane ish-ushtaraket e dale ne pension perpara korrikut te vitit 1991 3 Lista e personave qe kane aplikuar per procesin e rillogaritjes. ISSH menjehere pas ardhjes se dokumentacionit te plotesuar nga ministrite perkatese do te beje menjehere publike si listen e atyre personave qe u eshte plotesuar dokumentacioni nga ministrite perkatese ashtu edhe listen e personave qe e kane gati perfitimin e llogaritur. Ne liste permenden edhe ish-oficere te SHISH por emrat e ketyre te fundit jane sekret dhe ata duhet te interesohen vete prane institucioneve.