Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile ka shpallur sot listen perfundimtare te zgjedhesve per organet e qeverisjes vendore ne zgjedhjet e 8 majit. Lista perfundimtare e zgjedhesve eshte shpallur ne forme elektronike ne faqen zyrtare te internetit te Ministrise se Brendshme moi.gov.al faqen zyrtare te internetit te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve cec.org.al dhe ne faqen zyrtare te Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile dpgjc.moi.gov.al.