Sami Lushtaku do të mbetet kryetar deri në vendimin që Gjykata Themelore e Mitrovicës do të japë në lidhje me akuzat ndaj tij.

Edhe pse me ligj mandati i kryetarit pushon nëse ai mungon një muaj pa arsye, në rastin e Lushtakut Ministria e Pushtetit Lokal ka menduar se nuk do të fillojë procedura për kryetar të ri, pas që Lushtaku gjendet në paraburgim pa dëshirën e tij. /Tribuna /SSSA
ASSAdPlatformZone = {id: "549fcab82",format: "410x0"};